Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая — «Принципи побудови системи електронного документообігу»

Курсовая — «Принципи побудови системи електронного документообігу»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: електронний документообіг

Тема: Принципи побудови системи електронного документообігу

(Принципы построения системы электронного документооборота)

Объем: 49 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: русский

 

Содержание

Вступ

1. Електроний документообіг в управлінні підприємством

2. Організація системи електронного документообігу

3. Нормативно-правова база електронного документообігу

4. Іноземний досвід регулювання електронного документообігу

5. Принципи побудови системи електронного документообігу

6. Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків

Висновки

Перелік посилань

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.275 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2599-IV ( 2599-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.349 ) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15
  2. Асеев, Г.Г.. Электронный документооборот [Текст] : учебник / Г. Г. Асеев. - К. : Кондор, 2007. - 500 с.
  3. Брель, О. Електронний документообіг: організаційно-правові проблеми застосування [Текст] / О. Брель // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2007. - № 4. - С. 26-29.
  4. Губашев, И. С. Как организовать полный электронный документооборот [Текст] / И. С. Губашев // Финансы. - 2011. - N 7. - С. 27
  5. Дубровин, С. Обычный и технический документооборот на промышленных предприятиях [Текст] / С. Дубровин // Управление персоналом. - 2010. - N 2 (228). - С. 22-26
  6. Єрмак, О. І. Переваги електронної форми звітності [Текст] / О. І. Єрмак // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. - 2010. - № 9. - С. 295-299
  7. Клоков, И.В. Эффективное делопроизводство на компьютере [Текст] / И. Клоков. - СПб. : Питер, 2006. - 240 с.
  8. Кондрацька, Ю. Електронний документообіг у контексті електронної комерції [Текст] : тенденції розвитку вітчизняного законодавства / Ю. Кондрацька // Юридична газета : всеукраїнське професійне юридичне видання. - 2010. - № 40. - С. 21
  9. Куняев, Н.Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот [Текст] : учебник для вузов / Н. Н. Куняев, А. С. Демушкин, А. Г. Фабричнов ; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М. : Логос, 2011. - 452 с.

10. Курташова, І. В. Електронний документообіг і його особливості [Текст] / І. В. Курташова // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. - 2009. - № 3. - С. 231-237

11. Левицька, С. Критерії ефективності документаційних процесів / С. Левицька, О. Осадча // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 10-17

12. Матвієнко, О.В. Основи організації електронного документообігу [Текст] : навчальний посібникдля вищих навчальних закладів / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін ; О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 112 с.

13. Мельник, Т.  Електронний документообіг та електронний підпис [Текст] / Т. Мельник // Бух. облік і аудит. - 2008. - № 7. - С. 47-53

14. Мовчиков, И. И. Внедрение электронного технологического документооборота [Текст] / И. И. Мовчиков // Автоматика, связь, информатика. - 2010. - N 6. - С. 23-26

15. Омельченко, А. Міжнародний і національний досвід правового регулювання електронної комерції (організаційно-правові аспекти) [Текст] / О. Омельченко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2011. - № 9. - С. 15-18

16. Плешакова, М. Питання створення ефективної документально-комунікаційної інфраструктури [Текст] / М. Плешакова // Вісник книжкової палати : науково-практичний журнал. - 2011. - № 2. - С. 26-29.

17. Соколов, Ю. К электронному документообороту [Текст] : из выступления на "Черноморском контейнерном саммите-2012" / Ю. Соколов // Порты Украины : информационно-аналитический журнал. - 2012. - № 8. - С. 62-63

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу