Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Прочее->Курсовая работа — «Розвиток уваги засобами хореографічного мистецтва»

Курсовая работа — «Розвиток уваги засобами хореографічного мистецтва»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом

Тема: Розвиток уваги засобами хореографічного мистецтва

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Специфіка хореографічного мистецтва

Різновиди та напрями розвитку хореографічного мистецтва

РОЗДІЛ ІІ. ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МИСТЕЦТВА ХОРЕОГРАФІЇ

2.1. Значення танцю для розвитку дитини

2.2. Основні аспекти розвитку уваги засобами хореографічного мистецтва

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Список литературы

  1. Артемова Е. Некоторые теоретические и практические проблемы эстетического воспитания / Е. Артемова. – Вопросы философии. – 1987. - № 4.- 503 с.
  2. Барабаш О.В. Організація хореографічного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.[Електронний варіант] - Режим доступу: http://intkonf.org/barabash-ov-organizatsiya-horeografichnogo-vihovannya-v-zagalnoosvitnih-navchalnih-zakladah/
  3. Баришнікова Т. Основи хореографії. – М.: РеспексЛюкси, 2001. -272 с.
  4. Безруких М. Вікова фізіологія (фізіологія розвитку дитини) . – М.: ВЦ «Академія», 2002. – С. 393-398
  5. Вайнабаум Я.. Коваль В., Родіонова Т. Гігієна фізичного виховання і спорту. – М.: Академія, 2002. – 195 с.
  6. Голдрич О.С. Методика викладання хореографії. - Видавництво «Сполом»,2006. - 84 с.
  7. Доман Г. Гармоническое развитие ребенка. – М.: Аквариум, 1996. – 441 с.
  8. Єрмолаєв Ю. Вікова фізіологія. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 444 с.
  9. Іваницький І. Рухова активність і здоров’я дітей. – М.: медицина, 1987. – С. 27-29

10. Коваленко О. Організація методичної роботи за ідеями В. О. Сухоминського // Рідна школа. – 2004. – № 2. – С. 25–27.

11. Колногузенко Б.М. Методика роботи з хореографічним колективом Ч.1. Хореографічна робота з дітьми: Навч. посібник. – Х.: ХДАК, 2005. – 153 с.

12. Котельникова Е. Г. Биомеханикахореографическихупражнений: чеб. пособие. ЛГИК им. Н. К. Крупской. – Л., 1973. – 169 с.

13. Кравець Л.С., Андрощук Л.М. Фактор здоров’я як основа для занять хореографією.- Мистецтвознавчі студії, 2012. – Вип. 3. Музика. Танець.- С.78-81

14. Марущак О. Вплив хореографічного мистецтва на всебічний гармонізований розвиток дитини [Електронний варіант] - Режим доступу:  http://studmpf.udpu.org.ua/wpcontent/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/Olena_Maruschak.pdf

15. Матюшкин А. М. Основныенаправленияисследованиймышления итворчества // Психологический журнал. – 1984. – Т. 5. – № 1. – С. 10.

16. Незайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. – М., 1988. – С. 8.

17. Рудницька О. П. Інтегративнізв’язки у викладанніхудожньо-естетичного циклу // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С. 40–43.

18. Тараканова А. П. Система хореографічноговиховання у школах і позашкільнихзакладах. – К., 1996. – 284 с.

19. Харченко І.М. Педагогічні аспекти виховання особистості дитини дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – Умань: ПП Жовтий, 2011.- Вип. 37. – 343 с.

20. Шевчук А. Дитяча хореографія . – К.: Шкільний світ, 2008. – 126 с.

21. http://www.arabesk.su/8-vse-o-mire-tantsa/78-khoreografiyaopredelenie

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать курсовую работу