Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівників

Курсовая — Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівників

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: финансовый учет

Тема: Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівників

(Теоретические основы и практика финансового учета расчетов по выплатам работникам)

Объем: 74 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Економічна сутність поняття “ розрахунків за виплатами працівникам ” та їх види, теоретичні основи фінансового обліку

2. Критичний огляд законодавчо-нормативних актів розрахунків за виплатами працівникам

3. Характеристика фінансово-господарської діяльностіТОВ «Алба-Тур» та вплив на організацію бухгалтерського обліку

4. Первинний облік  розрахунків за виплатами  працівникам

5. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам

6. Методика обліку розрахунків за виплатам працівникам та відображення їх у фінансовій звітності

7. Шляхи удосконалення фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 430 с.
  2. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К, 2000.
  3. Грабова Н. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М. В. Кужельного. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: АСК, 1998.
  4. Завгородній В. П., Савченко В. Н. Бухгалтерський облік, контроль, аудит в умовах ринку. — К.: Бліц-інформ, 2005.
  5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів / М. С Пушкар, Г. П. Журавель, Ю. Я. Литвин, В. Т. Мельник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 2004.
  6. Теорія бухгалтерського обліку / В. Б. Захожай, К. С. Базилевич, Г. Ф. Ше-пітко, С В. Присяжнюк. — К: Вид-во ЄУФІМБ, 2004.
  7. Закони України, т. 1-8,Київ, 2003 р.
  8. Баланс бібліотека.Оплата праці.-Дніпропетрівськ:Вид-во Баланс-Клуб 2007р.
  9. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік» - Київ, 2000 р.

10. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

11. «Все про бухгалтерський облік» - 2007 р. - №71, №51(476)

12. Налоги и бухгалтерский учёт. – 2012. - № 8. – С. 8-11.

13. Налоги и бухгалтерский учёт. – 2011. – № 15. – С. 15-16.

14. Налоги и бухгалтерский учёт. – 2011. – № 23. – С. 14-47.

15. Налоги и бухгалтерский учёт. – 2011. – № 90. – С. 5-7.

16. Налоги и бухгалтерский учёт. – 2010. - № 91. – С. 18-42.

17. Налоги и бухгалтерский учёт. – 2010. – № 104. – С. 4-23.

18. Налоги и бухгалтерский учёт. Спецвыпуск. – 2012. – № 3. – 96 с.

19. Налоги и бухгалтерский учёт. Спецвыпуск. – 2011. – № 5. – 112 с.

20. Налоги и бухгалтерский учёт. Спецвыпуск. – 2011. – № 10. – 103 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу