Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая работа — «Фінансовий механізм підтримки малого бізнесу»

Курсовая работа — «Фінансовий механізм підтримки малого бізнесу»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: финансы

Тема: Фінансовий механізм підтримки малого бізнесу

Объем: 38 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Методика оцінки діяльності суб’єктів малого підприємництва для підвищення інвестиційної активності фінансових посередників

1.1 Сучасні методики оцінки фінансових показників діяльності суб’єктів малого підприємництва

1.2 Розробка оптимальної моделі фінансування малого бізнесу

1.3 Критерії оцінки ефективності роботи регіональних і муніципальних органів влади щодо фінансової підтримки розвитку малого підприємництва

Розділ 2. Заходи з підвищення ефективності фінансової підтримки малого бізнесу

2.1 Шляхи вдосконалення методики оцінки ефективності роботи регіональних органів влади з розвитку малого підприємництва

2.2 Методика оцінки ефективності роботи органів влади муніципальних утворень з розвитку малого бізнесу

Висновок

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Господарський кодекс України №436-IV від 16 січня 2003 року
  2. Закон України «Про державну підтримку суб’єктів малого підприємництва» від 19.10.2000 р. №2063-ІІІ
  3. Андрущак Є.М., Підхомний О.М. Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації підприємств // Фінанси України. – 2002 - №7. – с.30 – 38
  4. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – Київ: Либідь, 1998. – 312 с.
  5. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України. – 2011. - №7. – с. 44 – 50
  6. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с.
  7. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 2010. - №10. – с.138 – 144
  8. Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. - №6. – с. 3-5.
  9. Комарницький І.М. Концепція формування управління розвитком підприємництва та напрямки активізації підприємницької діяльності в регіоні // Регіональна економіка. – 2010. - №4. – С. 70-78.

10. Крайник О.П. Підприємництво, як фактор регіонального економічного розвитку // Регіональна економіка. – 2010. - №4. – С. 62-70.

11. Кужель О.В. Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні: тенденції розвитку, методологія, практика: Дис. канд. ек. наук: 08.10.01 – Київ, 1999. – 261 с.

12. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с.

13. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: «Бизнес – Пресса», 1999. – 608 с.

14. Назарова Г.В. Фінансовий аналіз у формуванні стратегії економічних систем // Фінанси України. – 2010. - №2. – с. 34-39

15. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / За ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с.

16. Пила В.І. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та шляхи їх подолання //Університетські наукові записки Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2011. - №3(23). – С. 163-166.

17. Сокаринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства // Фінанси України. – 2010. - №1. – с. 88-96

18. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – 223 с.

19. Формування регіональної стратегії розвитку підприємництва і механізмів її реалізації (методичні рекомендації) – Львів: Інститут регіональних досліджень, 2007. – 78 с.

20. Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. – 2011. - №4. – с. 77 – 82

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу