Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Финансы->Курсовая — Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва

Курсовая — Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: финансы

Тема:  Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва

(Финансовое обеспечение развития малого предпринимательства)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва

1.1. Малий і середній бізнес та його місце в економіці України

1.2. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності

Розділ 2. Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії

2.1 Сутність та завдання фінансово-кредитного механізму в малому бізнесі

2.2 Організація і методичні основи фінансування та кредитування в малому бізнесі

Розділ 3. Перспективи оптимізації роботи банків із кредитного забезпечення підприємницької діяльності

3.1. Удосконалення кредитних відносин банків з підприємствами

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Білоус О. Фінансові та грошово-кредитні чинники інвестиційно-інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу // Банківська справа. - 2010.- № 1.- C.74-82.
2. Богун К. В. Удосконалення фінансової інфраструктури малого підприємництва в межах державно-приватного партнерства / К. В. Богун // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ – 2010. – № 3. – С. 104 – 108.
3. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. — К.: Знання, 2008. — 304 с.
4. Васенко В. К., Комісар С. Б., Малікова І. В., Полятикіна Л. І., Шалигіна І. В. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. — Суми: ВАТ СОД видавництво "Козацький вал", 2008. — 185 с.
5. Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Мартинюк Л. А., Черняк Т. В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 308 с.
6. Галицкая С. В. Деньги. Кредит. Финансы. — М.: Эксмо, 2005. — 495 с.
7. Геєць О. В., Домрачев В. М., Лондар С. Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2009. — 240 с.
8. Денисенко М. П. Гроші та кредит у банківській справі. — К.: Алерта, 2004. — 478 с. 
9. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http: // www.ukrstat.gov.ua/
10. Добжанський Р. В. Роль держави у підтримці та розвитку малого та середнього бізнесу європейських країн та перспективи України — К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2010. — 115 c.
11. Другов О. О. Аналіз джерел фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. О. Другов // Стратегічні пріоритети – 2008. – № 4. – С. 115 – 120.
12. Дуборкин В.И., Кириченко Е.Г. Малый и средний бизнес – важнейший партнер и клиент региональных банков // Финансы и кредит. - 2009.- № 9.- C.29-36.
13. Егоров Е. Малый бизнес – инструмент решения социальных задач // Проблемы теории и практики управления. - 2009.- № 4.- C.47-51.
14. Єрмошенко М. М., Стороженко О. А. Комерційна діяльність малих підприємств. — К.: Національна академія управління, 2009. — 146 с.
15. Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб'єктів господарювання в Україні // Банківська справа.- 2010.- № 2.- C.65-73.
16. Збарський В. К. Тенденції розвитку малого підприємництва / В. К. Збарський // Економіка АПК – 2009. – № 8. – С. 50 – 53.
17. Квасова Т.А. Кредитный риск и оценка кредитоспособности заемщика - предприятия малого бизнеса // Банковские услуги. - 2009.- № 7.- C.20-26.
18. Копченко І. Фінансовий механізм сприяння розвиткові малого підприємництва //Фінанси України. - 2009. - № 5. - С.65-69
19.  Косова Т. Механізм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва//Фінанси України. - 2009. - № 12. - C. 37-41
20.  Кузнецова І. Фінансова підтримка малого підприємництва //Фінанси України. - 2011. - № 6. - C. 72-78
21. Лагутін В. Д. Кредитування: Теорія і практика. — К.: Знання, 2008. — 215 с.
22. Литвиненко В. М. Малий бізнес у світовій економіці. — К.; Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2004. — 178 с.
23.   Малахова О.Л. Кредитне забезпечення підприємницької діяльності //Фінанси України. - 2011. - № 6. - С.113-120.
24.  Микитюк О. Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств //Фінанси України. - 2009. - № 6. - C. 55-61
25. Ульяницька О.В. Проблеми визначення організаційно-економічних форм малого бізнесу в сучасних умовах його розвитку // Актуальні проблеми економіки.- 2011.- № 8.- C.66-76.
26.  Фролова М. Інституційні умови фІнансово-кредитного забезпечення малого підприємництва //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 3. - C. 280-289.

27. Щипанська М. В., Круглянко А. В. Фінансування малих підприємств в Україні в умовах економічної кризи. [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http: // intkonf.org/.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать курсовую работу