Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Информационные системы и технологии->Курсовая — «Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project»

Курсовая — «Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Управление проектами

Тема: Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project

(Моделирование проектов с использованием системы управления проектами Spider Project)

Объем: 23 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

1.1. Сутність управління проектами. Цілі та критерії управління

1.2. Технологія PERT

1.3. Програмне забезпечення управління проектами. Система управління проектами Spider Project

2. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ SPIDER PROJECT

2.1. Постановка задачі. Структура даних моделі проекту

2.2. Створення таблиць. Призначення ресурсів на операції

2.3. Календарний графік проекту. Графік використання ресурсів

ЛІТЕРАТУРА

 

Вступ 

В наш час управління проектами є загально визнаною ефективною методологією в системі загального менеджменту. В сучасних умовах глобалізації та зростання конкуренції виявляється тенденція до поширення масштабів та галузей застосування проектного підходу.

Незважаючи на те, що в Україні використання даної методології стає одним із найважливіших інструментів менеджерів проектів будь-якого масштабу, на практиці спостерігається високий відсоток невдач при управління проектами. Це явище пояснюють впливом декількох факторів [1]: 1) недостатньою адаптацією інструментарію та організаційних форм управління проектами, що створюються первісно для управління досить масштабними та складними проектами, при їх застосуванні середніми та невеликими компаніями; 2) зміною середовища здійснення проектів, що веде до зростання кількості організацій, які здійснюють проектно-орієнтовану діяльність; 3) відсутністю комплексного підходу, ясних цілей управління та критеріїв ефективності управління проектами в багатьох компаніях.

З іншого боку в сучасній економічній ситуації якість продукції, робіт та послуг стає все більш вагомим та визначальним фактором успіху в конкурентній боротьбі. А досягнення необхідного рівня якості – процес, що вимагає системного підходу.

В практиці вітчизняних підприємств та організацій накопичений значний досвід щодо створення та впровадження комплексних систем управління якістю продукції та послуг, однак у нових економічних умовах він явно недостатній. Крім того, для нещодавно організованих малих та середніх підприємств часто є характерною відсутність теоретичної підготовки та практичних навичок в галузі управління проектами.

Темою даної роботи є моделювання проектів із використанням програмного засобу управління проектами Spider Project. Актуальність теми визначається зростаючою складністю проектів та організаційних структур, що їх здійснюють; постійно зростаючими вимогами замовників та споживачів щодо якості кінцевих результатів проектів; загостренням конкуренції, а також можливістю оптимізації витрат по забезпеченню якості.

Отже, вивчення можливостей вдосконалення практики управління проектами з точки зору комплексного підходу із використанням сучасних інформаційних технологій уявляється своєчасним і необхідним.

В роботі розглянуто основні поняття теорії управління проектами та сучасні інформаційні технології організації бізнесу, а також здійснено моделювання проекту створення Інтернет-магазину в програмному середовищі Spider Project.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Эссе — «Совершенствование системы управления группой компаний «А» на базе ИТ-решений»
Курсовая работа — «Сортування методом підрахунку, що розподіляє»
Курсовая — «Характеристика спутниковых сетей связи»

Заказать курсовую работу