Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Информационные системы и технологии->Курсовая — «Розробка арифметично-логічного приладу для додавання (віднімання) цілих чисел»

Курсовая — «Розробка арифметично-логічного приладу для додавання (віднімання) цілих чисел»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: архитектура компьютеров

Тема: Розробка арифметично-логічного приладу для додавання (віднімання) цілих чисел

(Разработка арифметически-логического прибора для сложение (вычитание) целых чисел)

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Анотація

Вступ

1. Загальні відомості про арифметично-логічні пристрої

2. Призначення арифметично-логічного пристрою і область його застосування

3. Опис алгоритму функціонування пристрою

4. Опис роботи спроектованого пристрою по схемі електричній функціональній

5. Синтез кодоперетворювачів

6. Логічний синтез мікропрограмного автомата

7. Вибі р серії елементів і її опис

8. Опис роботи пристрою по схемі електричній принциповій

9.Розрахунок основних технічних характеристик

9.1.Розрахунок швидкодії пристрою

9.2.Розрахунок надійності пристрою

10. Опис плати друкованої

Висновок

Список літератури

Графічна частина

 

Введение 

Останні досягнення в області інформаційних технологій привели до нових концепцій в організації виробництва. Жодна фірма не може обійтися у своїй роботі без застосування комп'ютерів. ЕОМ міцно входять в нашу виробничу діяльність, і нині немає необхідності доводити доцільність використання обчислювальної техніки в системах управління технологічними процесами, проектування, наукових досліджень, адміністративного управління, в  учбовому  процесі, банківських   розрахунках, охороні здоров'я, сфері обслуговування і так далі.

Будь-яка форма людської діяльності, будь-який процес функціонування технічного об'єкту пов'язані з передачею і перетворенням інформації. Через універсальність цифрової форми представлення інформації, цифрові електронні обчислювальні машини є найбільш універсальним типом пристрою обробки інформації.

Чудові властивості ЕОМ - автоматизація обчислювального процесу на основі програмного управління, величезна швидкість виконання арифметичних і логічних операцій, можливість зберігання великої кількості різних даних, можливість рішення широкого кола математичних завдань і завдань обробки даних - роблять ці машини потужним засобом науково-технічного прогресу.

Особливе значення ЕОМ полягає в тому, що уперше з їх появою людина отримала знаряддя для автоматизації процесів обробки інформації. У багатьох випадках ЕОМ дозволяють істотно підвищити ефективність розумової праці. Впровадження ЕОМ зробило великий вплив на багато галузей науки і техніки, викликало процес з математизації і комп'ютеризації.

Як показують результати аналізу, спрощена структура ЕОМ містить наступні основні пристрої: арифметично-логічний пристрій, пам'ять, пристрій управління, пристрій введення даних в машину, пристрій виведення з неї результатів розрахунку і пульт ручного управління.

У цьому курсовому проекті я розглядатиму один з операційних блоків АЛП - блок додавання/віднімання десяткових чисел.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов. – Л.: Энергия, 1974. – 216с.
  2. Е.Н. Баня, В.Т. Иванов, Н.В. Скоробагатько, В.А. Тихонов. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине “Электронные вычислительные машины и микропроцессорные системы” для студентов дневной и вечерней формы обучения. Специальность “автоматизированные системы обработки информации и управления”. – Киев: КПИ, 1988 – 68с.
  3. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. –М.: Энергоатомиздат, 1986. – 542с.
  4. Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Вычислительные устройства на микросхемах: Справочник. – К. Техника, 1985. – 312с.
  5. Майоров С.А., Новиков Г.И. Структура электронных вычислительных машин. – Л.: Машиностроение, 1972. – 384с.
  6. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ: Теория и проектирование / Под общ. ред. К.Г. Самофалова. – К.: Выща шк., 1989. – 424с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Эссе — «Совершенствование системы управления группой компаний «А» на базе ИТ-решений»
Курсовая — «Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project»
Курсовая работа — «Сортування методом підрахунку, що розподіляє»

Заказать курсовую работу