Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — «Мотив паломницва в повісті «Коротка екскурсія в минуле або ціна Сивілинних книг» Н. Конотопець»

Курсовая — «Мотив паломницва в повісті «Коротка екскурсія в минуле або ціна Сивілинних книг» Н. Конотопець»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина:украинская литература

Тема: Мотив паломницва в повісті «Коротка екскурсія в минуле або ціна Сивілинних книг» Н. Конотопець

(Мотив паломницва в повести «Краткая экскурсия в прошлое или цена Сивилинних книг» Н. Конотопец)

Объем: 30 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА «Паломницька література»

1.1. Православне паломництво у культурологічному висвітленні

1.2. Характеристика паломницької літератури

РОЗДІЛ ІІ. Мотив паломництва в повісті " Коротка екскурсія в минуле або Ціна Сивілинних книг" Н. Конотопець

2.1. Жанрові і образно-тематичні особливості: від ходінь до дорожніх заміток

2.2. Основні поняття, образи і символи в повісті "Коротка екскурсія в минуле або Ціна Сивілинних книг" Н. Конотопець

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Александра М., Крижанівська В. Біблійні сюжети в творчості майстрів італійського відродження // Історія в школі .- 2001 .- №9 .- С.35-39.
  2. Антофійчук В. І. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ ст. // Слово і час. – 2001. – № 2. – С. 52 – 58.
  3. Баган О. Релігійність у дзеркалі геокультурних візій Євгена Маланюка // Визвольний шлях. – 2007. - №7. – С.53-60.
  4. Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ століть // Українська література в загальноосвітній школі. – 1991. – № 10. – С. 64-71.
  5. Білоус П. Твори по мандри в давній українській літературі // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах - 2003. -№6. - С. 112-120.
  6. Білоус П. Українська паломницька проза: історія жанру. -К.Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1998. - 128 с.
  7. Білоус П.В. Українська паломницька проза: історія жанру. -Київ, 1998. - 128 с.
  8. Білоус П.В.   "Хожденье"  ігумена Дани'ша і паломницька проза  на  Україні  у  ХУІ-ХУШст.   //   Писемність  Київської Русі  і становлення української літератури. - К, 1988.
  9. Білоус  П.   Пейзаж в  українській паломницькій прозі  // Медієвістика. Випуск 1. - Одеса: Астропринт, 1998. - 160 с. - С. 41-48.

10. Білоус   П.В.   Паломницький   жанр   в   історії   української літератури. Житомир, 1997. - 160 с.

11. Білоус         П.В.         Давньоукраїнські         "хожденія"         і західноєвропейський роман-подорож ХУІІ-ХУПІ ст..  // Українська література ХУІ-ХУПІ ст. та інші слов'янські літератури. - К., 1984.

12. Білоусова Н. Біблійні сюжети в світовій художній культурі // Зарубіжна література .- 2003 .- №1 (305) .- С.7-11.

13. Борецький Л. Порятунок всього людства від зла :  біблійні образи в поезії Юрія Клена // Українська мова та література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.– 2001. – № 3. – С. 63–69.

14. Василишин І. Життя – смерть – безсмертя : екзистенціальний дискурс у філософії ліриці Є. Маланюка  // Слово і час. –  2007. - №11. – С 3-13.

15. Возняк М. Історія української літератури. У 2 кн,: Навч. вид. Кн. 1. -Львів: Світ, 1992.

16. Гачев Г. Д. Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос . - М.: Изд. группа «Прогресс»-Культура, 1995 . - 480 с.

17. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. - К.: Вища школа, 1989.

18. Гурдуз А. І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів»: контури біблійних моделей // Зарубіжна література .- 2005 .- №8 .- С.10-14.

19. Ісіченко І. Молитовний дискурс у літературі Київської Русі // Слово і час. - 2005. - №1. - С. 5-14.

20. Ісіченко   І.   Молитовний   дискурс   у  літературі   Київської Русі.// Слово і час - 2005. - №2. - С. 12-23.

21. Керлот Х. Э. Словарь символов. - М.: REFL-book, 1994 .- 608 с.

22. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа .- М.: «Восточная литература» РАН, 1995 .- 408 с.

23. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Ред. С.А.Токарев .- М.: Современная энциклопедия, 1988 .- 366 с.

24. Невструева А.А. Поэтика имени главного героя в романе Томаса Гарди «Джуд Незаметный» // Від бароко до постмодернізму .- Дніпропетровськ, 2000 .- С.63-68.

25. Поліщук   Ф.М.   Вивчення  давньої  літератури   у   8   класі: Посібник для вчителів. - К: Рад.пік., 1984.

26. Смикалова Л. О. Тлумачення ролі фатуму в романах Т. Гарді // Питання мови та літератури зарубіжних країн .- Львів, 1996 .- С.81-96.

27. Соболь В.О. 3. глибини віків: Вивчення давньої української літератури в школі: Посібник для вчителя. - К.: Зодіак - ЕКО, 1995. -192с.

28. Урнов М. Томас Гарди . - М.: Художожественная литература, 1969 . - 150с.

29. Фрай Н. Анатомия критики / Пер. с англ. А.С.Козлова, В.Т.Олейника // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе . - М.: Издательство МГУ, 1987 . - С.232-263.

30. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль: Феміна, 1994. - 480 с.

31. Юнг К. Г. Архетип и символ / Сост. и вступ, ст. А.М.Руткевича . - М.: Ренессанс, 1991 . - 304 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу