Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта: мовні новації

Курсовая — «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта: мовні новації

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: история зарубежной литературы

Тема: «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта: мовні новації

(«Путешествия Гулливера» Дж. Свифта: языковые новации)

Объем: 30 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ І. Жанрова і композиційна своєрідність роману «Мандри Гулівера»

1.1. Неординарність особистості і творчого доробку Дж. Свіфта

1.2. Історія появи роману «Мандри Гулівера»

1.3. Проблематика визначення жанру твору «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта в літературознавстві

РОЗДІЛ ІІ. МОВНІ НОВАЦІЇ ДЖОНАТА СВІФТА В РОМАНІ «МАНДРИ ГУЛІВЕРА»

2.1. Сатирико-фантастична стихія як основа поетичного «очуження» реальності в «Мандрах Гулівера» Свіфта

2.2. Творча манера письменника у відтворенні країн, в яких побував Гулівер: побут, звичаї, державний устрій, закони

2.3. Новації у використанні літературних прийомів як риса авторського стилю Дж. Свіфта

Висновки

 

Список використаної літератури

  1. Абрамов Ю.А., Демин В.Н. Свифт «Путешествия Гулливера» // 100 великих книг. – М., 2001. – С. 291–296.
  2. Алексеев М.Т. Из истории английской литературы: Этюды. Очерки. Исследования. – М.-Л.: Госиздат. худ. лит., 1960. – 499 с.
  3. Анікін Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. - М.: Высшая школа, 1975. – 528 с.
  4. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХVП-ХVШ веков. – М.: Высшая школа, 1987.  – 607 с.
  5. Гречанюк С. Свіфт: ерозія утопії чи віри в людину? // Вічні книги. – К., 1991. – С. 193–223.
  6. Дейч А.И., Зозуля Е. Д. Свифт. – М.: Просвещение, 1983. – 168 с.
  7. Дубашинский И.А. Жанр «Путешествий Гулливера» // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – 1990. – №2. – С. 44–58.
  8. Елистратова А.А. Свифт и другие сатирики // История всемирной литературы: В 9-ти томах. – Т.5. – М., 1988. – С. 38–46.
  9. История английской литературы / Под ред. М.Т.Алексеева. – Т.1. – Вып.2. – М.: Госиздат, 1945. –  422 с.

10. История зарубежной  литературы ХVІІІ века / Под ред. З.И.Плавскина. – М.: Высшая школа, 1991. – 335 с.

11. История зарубежной литературы ХVІІ-ХVІІІ вв. / Артамонов С.Д., Гражданская З.Т., Самарин Г.М. – М.: Просвещение, 1972. – 799 с.

12. Калина Г. Поцілувати копито («Мандри Гулівера» Дж. Свіфта // Зарубіжна література. – 1999. – Ч. 21. – С. 3-4.

13. Левидов М.Ю. Джонатан Свифт. Путешествие в некоторые отдалённые страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. – М.: Вагриус, 2008. – 512 с.

14. Муравьёв В.С. Джонатан Свифт. – М.: Просвещение, 1968. – 304 с.

15. Муравьёв В.С. Путешествие с Гулливером. – М.: Книга, 1992. – 208 с.

16. Нерсесова М.А. Джонатан Свифт: к 300 летию со дня рождения. – М.: Знание, 1987. – 31 с.

17. Ніколенко О.М. Джонатан Свіфт // Бароко. Класицизм. Просвітництво. Література ХVІІ-ХVІІІ століття. – Харків, 2003. – С. 14-142.

18. Ромм А. «Преображение» Джонатана Свифта: По поводу оценки творчества Дж. Свифта англо-американским литературоведением // Вопросы литературы. – 1983. – №7. – С. 149-159.

19. Свіфт Дж. Мандри Гулівера. – К.: Дніпро, 1983. – 288 с.

20. Стрілецький О.«Жадання бачити чужі країні»: Творчість Дж. Свіфта // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – № 1. – С. 23-26.

21. Сюндюков І. Із життя ліліпутів, Джонатан Свіфт: реальність «казки для дорослих» // Зарубіжна література. – 2003. – №46. – С. 22–23.

22. Терех О. Безсмертний твір Дж. Свіфта // Свіфт Дж. Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гулівера, спершу хірурга, а потім капітана кількох кораблів. – К., 1991. – С. 5–16.

23. Урнов Д. Робинзон и Гулливер. – М., 1973. – 88 с.

24. Урнов Д.М. Положение Гулливера. К 300-летию со дня рождения Джонатана Свифта // Юность. – 1987. – №12. – С. 70-72.

25. Шалагінов Б. Література «просвітницького раціоналізму» в Англії // Зарубіжна література. – 2005. – №11. – С. 22-26.

26. Шалата О. «Робінзон Крузо» Д. Дефо і «Гуліверові подорожі» Дж. Свіфта в Україні // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич, 2001. – С. 244-254.

27. Яковенко В.И. Джонатан Свифт. Его жизнь и литературная деятельность. – СПб., 1991. – 109 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу