Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — «Д.Р. Кіплінг. Діапазон україномовних інтерпритацій (У перекладі Стуса та інш.)»

Курсовая — «Д.Р. Кіплінг. Діапазон україномовних інтерпритацій (У перекладі Стуса та інш.)»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: История зарубежной литературы

Тема: Д.Р. Кіплінг. Діапазон україномовних інтерпритацій (У перекладі Стуса та інш.)

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТВОРЧІСТЬ Редьярда Кіплінга у руслі поетичних віянь епохи

1.1. Ідейно-тематична своєрідність лірики Р. Кіплінга в оцінках літературознавців

1.2. Своєрідність художнього стилю Р. Кіплінга в оцінці критиків

РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНОМОВНІ ІНТЕРПРЕТЦІЇ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА

2.1. «If» Р. Кіплінга як найвідоміший зразок інтерпретації поезії митця українськими перекладачами

2.2. Від оригіналу до перекладу: твори Р. Кіплінга для дітей в українських варіаціях

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Аникст А. История английской литературы. – М., 1956. – 428 с.
 2. Галич О., Васильєв Є., Назарець В. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.
 3. Головня А.В. Лінгвокультурологічні особливості картини світу «Книги джунглів» Р.Кіплінга // Мова і культура. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. – 2004. – Вип. 7. – Т. IV. – Ч. 2. – С. 264-270.
 4. Долинин А. Редьярд Киплинг // Киплинг Р. Рассказы, стихотворения. – Л.: Худ. лит., Ленингр. отд., 1989. – С. 5-16.
 5. Домбровская Е.Я. Джозеф Редьярд Киплинг // Зарубежная литература ХХ века. (1871-1917): Учебник для студентов филол. фак. пед. ин-тов / Под ред. В.Н. Богословского, З.Т. Гражданской. – М.: Просвещение, 1989. – С. 204-213.
 6. Дьяконова Н., Долинин А. О Редьярде Киплинге // Киплинг Р. Избранное. – Л.: Худ. лит., Ленингр. отд., 1980. – С. 3-26.
 7. Зверев А. Четыре строфы // Иностранная литература. – 1997. – № 4. –
  С. 187-194.
 8. Зубрицька М. Антологія світової критичної думки ХХ ст. – Львів: літопис, 1996. – 636 с.
 9. Кагарлицкий Ю. Редьярд Киплинг // Киплинг Р. Рассказы. Стихи. Сказки. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 3-52.

10. Кіплінґ Р. Межичасся: Переклад: В. Чернишенко, М.Стріха, В.Марач, Є.Сверстюк, А.Могильний, М.Левіна, Л.Солонько та ін. – Харків:  Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с.

11. Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору. – Дрогобич: ТзОВ «Вимір», 1997. – 147 с.

12. Літературознавчий словник-довідник/ Р.Г. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752 с.

13. Макаренко О., Новикова М. Парадокси хрестоматійного вірша: [Про укр. переклади вірша Кіплінга] // Всесвіт. – 1989. – №5. – С. 111-116.

14. Миронов Є. Джозеф Ред’ярд Кіплінг // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. – № 10. – С. 44-47.

15. Мирский Д. Поэзия Редьярда Киплинга // Мирский Д. Статьи о литературе. – М.: Худ. лит., 1987. – С. 144-160.

16. Мірам Г.Є. Основи перекладу. Курс лекцій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 240 с.

17. Радчук В.Д. Що таке інтерпретація? – К.: КНУ, 1997. – 207 с.

18. Райзман Б., Залите Т. Долг чести: (О некоторых новых переводах из Киплинга). – Мастерство перевода. – М.: Советский писатель, 1981. –
С. 232-244.

19. Стріха М. Кіплінг реальний і вигаданий // Всесвіт. – 1989. – №5. – С. 108-110.

20. Стріха М.Кіплінг справжній і вигаданий. – К.: Факт, 2003. – 456 с.

21. Dillingham W. Rudyard Kipling: Hell and heroism. – New York: Palgrave Macmillan, 2005. – 245 р.

22. Dobree B. Rudyard Kipling: Realist and fabulist. – Toronto: Oxford University Press, 1997. – 430 р.

23. Kipling R. Something of myself and other autobiographical writings. Ed. Thomas Pinney. – New York: Cambridge University Press, 1990. – 180 р.

24. Kipling R. Poems [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.readbookonline.net/

25. Mallett P. Rudyard Kipling: A literary life. – New York: Palgrave Macmillan, 2003. – 160 р.

26. Mason P. Kipling: The glass, the shadow and the fire. – New York: Harper & Row, 1995. – 420 р.

27. Tompkins J.M.. The art of Rudyard Kipling. – N.Y., 1959. – 340 р.

28. Wilson Angus. The strange way of Rudyard Kipling. – L., 1965. – 345 р.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу