Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая — Автобіографічність прози Галини Гордасевич

Курсовая — Автобіографічність прози Галини Гордасевич

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: украинская литература

Тема: Автобіографічність прози Галини Гордасевич

(Автобиографичность прозы Галины Гордасевич)

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Жила. Любила. Плакала. Сміялась

1.1 Життєвий і творчий шлях Галини Гордасевич

1.2 Про себе в своїх творах

Розділ 2. Доля особистості в контексті доби в прозі Галини Гордасевич

2.1 „Не треба мені такої реабілітації”: правда про життя в таборі Галини Гордасевич

2.2 Про сім’ю у автобіографічних творах Галини Гордасевич

Висновок

 

Список використаних джерел

  1. Бачинська К. „За синім обрієм розтану...”: світлій пам’яті Галини Гордасевич / К. Бачинська // Жінка. – 2002. – № 6. – С. 6.
  2. Богуславський В. Пам'яті Г. Гордасевич // Русалка Дністрова. – 2003. – № 1-3. – С. 35.
  3. Василишин О. Рятувала світ любов'ю // Свобода. – 2006. – 17 черв. – С.6.
  4. Василишин О. Рятувала світ любов’ю: про Галину Гордасевич / О. Василишин. // Свобода. – 2006. – 17 червня. – С. 6.
  5. Галина Гордасевич (про горду дочку Крем'янця, вона не схилила голову перед більшовицькими репресіями і стала однією з провідних письменниць України) // Русалка Дністрова. – 1994. – число третє.
  6. Галина Гордасевич // Тернопіль – Додаток 2. Тернопільщина літературна. – 1994. – С. 51-52.
  7. Галина Гордасевич, 1935 – 2001 : Поетеса, публіцистка, громадська діячка // Визначні постаті Тернопілля : біогр. зб. – К., 2005. – С. 59–60.
  8. Гордасевич Г. “А я вам пророкую щастя!…”; Діалог; Древні храми; “Життя людини - як свічка на вітрі…”; Звізда полин; “Кажуть: пустеля цей ниций світ…”; “О Господи, як то тяжко…”; Яничарська балада: Вірші //Богославень: Духовна поезія західноукраїнських авторів /Ред.-упоряд. Б.Мельничук, М. Ониськів. - Тернопіль. - 1994. - С. 293-296.
  9. Гордасевич Г. А ще був випадок… //Літ. Україна. - 2000. - 18 трав. - С.8.

10. Гордасевич Г. Любе дзеркальце, скажи... Словесний автопортрет // Кур’єр Крив басу. – 1998.  –  №108. – С.3-21.

11. Гордасевич Г. Соло для дівочого голосу: Автобіограф. роман.– Л.: Добра справа, 2001.– 111 с.

12. Гордасевич Г. Соло для дівочого голосу: Повість-есе //Київ. - 1993. - № 6. - С. 6 - 30.

13. Гордасевич Г.Л.: [укр. поетеса. Біогр. довідка] // Тернопілля 97 : реґіон. річник. – Т., 1997. – С. 679–680.

14. Гордасевич Галина (31. 03. 1935 – 11. 03. 2001) // Панчук І. Тернопільщина в іменах: Довід. – Т., 2006. – С. 48.

15. Гром'як Р. «Був світ, а в світі була любов” // Тернопіль вечірній. – 1995. – 29 березня.

16. Дем'янова І. Гордасевич Галина Леонідівна (31.03.1935–11.03.2001) – письменниця, публіцист, громадська діячка // ТЕС. – Т., 2004. – Т. 1. А–Й. – С. 394.

17. Зозуляк Є. Вибране сином для матері // Є. Зозуляк, М. Ониськів // Вільне життя. – 2009. – 19 вересня. – С. 3.

18. Кравченко А. В небі зорею сія: спогад про Галину Гордасевич / А. Кравченко // Літературна Україна. – 2005. – 10 березня. – С. 7.

19. Лавандовський Ю. Нова книга подружжя Чернихівських // Вільне життя. – 2010. – 24 груд. – С. 6. – Рец. на кн.: Чернихівський Г. Галина Гордасевич : життя і творчість. – Кременець: Папірус, 2010. – 220 с.

20. Лавренюк С. "Молися сину : за Вкраїну його замучили колись..." // Голос України. – 2001. – 23 серп. – С. 13.

21. Лемешко, Н. В. Галина Гордасевич: 31 березня виповнюється 75 років від дня народження поетеси / Н. В. Лемешко // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 2. – С. 108 -109.

22. Пам’яті славної крем’янчанки: життєві віхи Г.Л. Гордасевич // Свобода. – 2001. – 22 березня. – С. 2; Літературна Україна. – 2001. – 22 березня. – С. 8; 29 березня. – С. 8.

23. Радошівський Г. З порога ночі: на помин Галини Гордасевич / Г.Радошівський // Літературна Україна. – 2007. – 23 серпня. – С. 4.

24. Романчук Л. Пам'яті Галини Гордасевич  // Нова Тернопільська газета. – 2001. – 4 квітня.

25. Романюк Н. «Жила, любила, плакала, сміялась»: на початку квітня минулого року не стало відомої української письменниці і громадської діячки Галини Гордасевич // Дзеркало тижня. – 2002. – 13 квітня. – С. 13.

26. Савків Л. Я пам'ятаю її живою...: у квітні виповнився рік, як не стало талановитої української поетеси, нашої землячки Галини Гордасевич // Свобода. – 2002. – 27 квіт., фотопортр.

27. Скнаріна О. Особистісне і фактичне: філософський аспект // Документалістика на порозі ХХІ століття: проблеми теорії та історії: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 21 жовтня, 2005 р., м. Луганськ. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С. 44 – 49.

28. Скнаріна О.Ю. “Соло для дівочого голосу” Галини Гордасевич: доля особистості в контексті доби // Слобожанщина: літературний вимір: Збірник наукових праць. – Вип. ІV. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 117 – 123.

29. Слід її зірниці // Чернихівський Г. Портрети пером. – Кременець – Т., 2001. – С. 97–105.

30. Сушкевич В. «Жила, любила, плакала, сміялась»: про Галину Гордасевич / В. Сушкевич // Вільне життя. – 2005. – 8 жовтня. – С. 7.

31. Сушкевич,В. «Життя – це щастя»: розмова з відомою поетесою Галиною Гордасевич // Свобода. – 1995. – 26 вересня.

32. У розквіті сил залишила цей світ // Чернихівський Г. Портрети пером: ст., публікаціїї, спогади, рец. – Кн. 3. – Кременець – Т., 2008. – С. 245–261.

33. Яворівський В. «Був світ, а в світі була любов»: Галині Гордасевич – 60// Літературна Україна. – 1995. – 27 квітня.

34. Ярошевич І. А. „Лагерна система міста” в автобіографічному романі Галини Гордасевич „Соло для дівочого голосу”  // Вісник Луганського Національного Університету ім..Тараса Шевченка. Філологічні науки. Частина ІІІ., № 20 (207) жовтень, 2010. – С.121-128.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу