Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая работа — «ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧОЇ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ»

Курсовая работа — «ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧОЇ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: украинский язык

Тема: ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЧОЇ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Історія формування військової терміносистеми в українській мові

1.1. Особливості творення військової термінології української мови на різних етапах її розвитку

1.2. Запозичення як засіб формування військової терміносистеми

Розділ ІІ. Особливості словотворення української військової лексики

2.1. Семантична та словотвірна характеристика військової термінології на різних етапах її розвитку

2.2. Українська військова термінологія на сучасному етапі: характер творення та побутування

Висновки

Література

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Бурячок А., Демський М., Якимович Б. Російсько- український словник для військовиків. – К.-Львів, 1995. – 382 с.
 2. Вакарюк Л. О. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 2004. – 184 с.
 3. Горпинич В. О. Українська словотвірна дериватологія. – Дніпропетровськ, 1998. – 189 с.
 4. Гречко В.А. Каким должен быть термин? // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. – Новосибирск, 1976. – Вып.5. – С. 48-109.
 5. Капанадзе Л.А. Особенности номинации в области научно-технической терминологии. Функционирование терминов науки и техники в общелитературном языке ХХ века. – М., 1968. – 182 с.
 6. Литовченко І. О. Дериваційні особливості військової лексики сучасної української мови // Філологічні студії : Наук. вісник Криворізького держ. педагог. ун-ту. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 6. – С. 310–318. 
 7. Пиотровский В.Г. К вопросу об изучении термина // Уч. зап. Ленингр. ун-та. – Серия филол. наук. – Л., 1952. – Вып.18. – Т.2. – №161. – С. 21-36.
 8. Російсько-українсько-англійський військовий словник / Уклад. В. Я. Карачун, І. А. Черненко, С. М. Чиж, О. О. Карачун. – К., 2001. – 750 с.
 9. Симоненко Л.О. Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 2001. – С. 3-8.
 10. Симоненко Л.О. Формування української біологічної термінології. – К., 1991. - 152 с.
 11. Туровська Л.В. Дещо про генезис сучасної української військової термінології // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв, 2007. – вип. 54. – С. 79-84.
 12. Якобські С.О. Російсько-український словник військової термінології. – К., 1928. – 216 с.
 13. Яремко Я. Формування української військової термінології. – Автореф. дис. ... канд. філ. наук. – Дрогобич, 1997. – 18с.
 14. Яценко Н.О. З історії військової термінології (назви захисного спорядження воїнів) // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 108–113.
 15. Яценко Н.О. Назви військової форми одягу в українській мові: автореф. дис. ... канд. філол. Наук.– Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – К., 2007. – 20с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать курсовую работу