Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Языки/Литература->Курсовая работа — «Особливості ступенювання прикметників і прислівників»

Курсовая работа — «Особливості ступенювання прикметників і прислівників»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: украинский язык

Тема: Особливості ступенювання прикметників і прислівників

Объем: 29 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО СТУПЕНЮВАННЯ У ВІТЧИЗНЯІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

РОЗДІЛ ІІ. ПРИКМЕТНИК ТА ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

2.1. Особливості ступенювання прикметників

2.2. Особливості ступенювання прислівників

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Вінграновський М.С. Вибрані твори: У 3 т.- Т.2: Северин Наливайко: Роман.- Тернопіль: Богдан, 2004.- 400 с.
 2. Вінграновський М.С. Вибрані твори: У 3 т.- Т.3: Повісті й оповідання.- Тернопіль: Богдан, 2004.- 400 с.
 3. Городенська К. Г. Із найновіших рекомендацій щодо складних уживань в українській мові / К. Г. Городенська, Н. І. Кочукова, Г. М. Куцак. – Київ – Словянськ, 2006. – 83 с.
 4. Дорошенко Л.О. Семантична характерологія прикметників і прислівників безвідносного ступенювання // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 34. – Част. І. – Львів: ЛНУ, 2004. – С. 188-193.
  • Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [моногр.] / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. — К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. — 336 с.
  • Козачук Г. О, Українська мова. К. Вища шк.., 1994. – С. 116
  • Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації (1983–2003). Словник. — Харків,  2004. — 136 с.
  • Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації (2004–2006) : Словник. / А.М.Нелюба, С.Нелюба. — Х. : Майдан, 2007. — 144 с.
  • Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації (2007) : Словник / К. Коротич, С.Лук’яненко, А. Нелюба та ін.; за ред.. А. Нелюби. — Х. : ХІФТ, 2009 — 172 с.
  • Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації (2008–2009): Словник. / А. Нелюба. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. — 116 с.
  • Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М. Граматика української мови.Навчальнийпосібник. –К.: Кондор, 2007. –544с.
  • Олійник Світлана Євгенівна. Парадигматика категорії безвідносної міри ознаки в українській мові: Дис.канд. філол. наук: 10.02.01 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2001. — 210 арк. — Бібліогр.: арк. 184-210.
  •  Рязанцева Д. Ненормативне ступенювання прикметників/прислівників як характерна тенденція сучасної української мови // Лінгвістичні дослідження. – К., 2011. - №2. – с.195-201
  • СУМ : Словник української мови : в 11 т. / / [за ред. І.К. Білодіда]. — К. : Наук. думка, 1970–1980. — 284 с.
  • Халіман О. «Нульове» граматичне значення як наслідок нейтралізації (на матеріалі граматичного значення множини) / О. Халіман. // Лінгвістичні студії: [зб. наук. праць. / укл. А. Загнітко (наук. ред.) та ін.]. — Донецьк : ДонНУ, 2009. — Вип. 18 — С. 57–60.
  • Чабаненко В. Основи мовної експресії / В. А.Чабаненко. — К. : Вища школа, 1984. — 168 с.
  • Частотний словник сучасної української художньої прози / [за ред. В.С.Перебийніс].— К. : Наук. думка, 1981.— Т. 1.— 863 с.; Т. 2.— 855 с.
  • Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : в десяти томах. / Т. Г Шевченко. — К.: Видавництво Академії наук УРСР, 1957. —  589 с.
  • Ющук І. П, Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994. – С. 114.
  • Ющук І. П, Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
  Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
  Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

  Заказать курсовую работу