Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Маркетинг и реклама->Курсовая — Проект формування маркетингової стратегії підприємства ТОВ «Луче Арт»

Курсовая — Проект формування маркетингової стратегії підприємства ТОВ «Луче Арт»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: маркетинг

Тема: Проект формування маркетингової стратегії підприємства ТОВ «Луче Арт»

(Проект формирования маркетинговой стратегии предприятия ООО «Луче Арт»)

Объем: 42 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1. Основні положення маркетингової стратегії на підприємстві ТОВ «Луче Арт»

2. РОЗДІЛ 2. Обргунтування проекту формування маркетингової стратегії на підприємстві ТОВ«Луче Арт»

2.1. Огляд ринку світильників і люстр України

2.2. Аналіз поточної діяльності ТОВ "Луче Арт"

2.3. Формування альтернативних варіантів маркетингової стратегії

РОЗДІЛ 3. Порівняльна оцінка проектів

3.1. Оцінювання ефективності реалізації альтернативних проектів

3.2. Оцінювання чинників ризику альтернативних проектів

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступеление 

В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та зростаючої мінливості характеру діяльності підприємства виникає необхідність стратегічного підходу до управління діяльності підприємства.

Тому тема даної роботи полягає у визначенні зального поняття стратегії та стратегічних цілей підприємства ТОВ «Луче Арт».

На сьогоднішній день існує велика кількість стратегій та способів їх класифікації. Тому для обрання найефективнішої стратегії підприємству необхідно проводити весь алгоритм її розробки від початку до кінця, що включає аналіз навколишнього середовища функціонування підприємства, визначення сильних сторін та слабкостей фірми, формулювання стратегічних цілей і завдань та оцінка ресурсів, необхідних для їх досягнення.

Перший розділ даної роботи присвячений опису аналізованого підприємства, а також визначенню існуючої стратегії на ньому на сьогоднішній день, SWOT-аналізу її внутрішнього та зовнішнього середовища та визначенню основних напрямків реалізації стратегічних завдань підприємства.

Маркетингова стратегія підприємства є дуже важливою складовою загальної стратегії діяльності підприємства. Так як при невдалій стратегії маркетингу прибутковість підприємства ставиться під загрозу. На прикладі фірми галузі торгівлі розглядається схема формування стратегічних цілей та загальної маркетингової стратегії підприємства. Другий розділ роботи присвячений фінансовому аналізу діяльності ТОВ «Луче Арт», огляду ринку світильників, розгляду можливий варіантів маркетингової стратегії.

Третій розділ даної роботи присвячений оцінці альтернативних варіантів маркетингових стратегій для ТОВ «Луче Арт». Також проводиться оцінка чинників ризику, що можливі при запровадженні альтернативних варіантів маркетингових стратегій.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., перероб и доп. – М. : Гардарики, 1998. – 296 с.
  2. Виханский О.С. Стратегическое управление : учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., перероб и доп. – М. : Гардарики, 2002. – 293 с.
  3. Гаркавенко С.С. Маркетинг  Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Гаркавенко. - К. : Лібра, 2004. - 279 с.
  4. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства : короткий курс лекцій / В.Ф. Оберемчук. – К. : МАУП, 2000. – 127 с.
  5. Попов С.А. Стратегическое управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 4 / С.А. Попов. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 344 с.
  6. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд; [пер. с англ.; под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
  7. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Навч. посіб / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.
  8. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
  9. www.grebennikon.ru

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать курсовую работу