Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Маркетинг и реклама->Курсовая работа — «Выбрать предприятие или товар и сделать анализ по плану»

Курсовая работа — «Выбрать предприятие или товар и сделать анализ по плану»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: маркетинговые исследования

Тема: Выбрать предприятие или товар и сделать анализ по плану

Объем: 20 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

 1. Дати коротку характеристику підприємству, для якого здійснюватимуться  маркетингові дослідження.
 2. Дати характеристику товару, що обраний для досліджень
 3. Сформулювати управлінську проблему
 4. Визначити  фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають на вирішення управлінської проблеми.
 5. Сформулювати проблему  маркетингового дослідження.
 6. Обґрунтувати теорію, що лежить в основі вирішення проблеми маркетингового дослідження. 
 7. Розробити аналітичну модель (описову, графічну або математичну)
 8. Скласти пошукові запитання
 9. Сформулювати гіпотезу  маркетингового дослідження
 10. Обґрунтувати перелік характеристик, що будуть досліджуватись
 11. Сформулювати ціль і задачі маркетингового дослідження
 12. Обґрунтувати вибір методу проведення маркетингового дослідження
 13. Охарактеризувати терміни і місце проведення дослідження
 14. Обґрунтувати шкали, що будуть використовувати для виміру обраних характеристик
 15. Обґрунтувати структуру, обсяг і оформлення анкети
 16. Розробити анкету для проведення польового дослідження
 17. Викласти методику аналізу анкет
 18. Викласти методику обробки первинної інформації
 19. Сформулювати вимоги до звіту і презентації

Висновки

Список літератури

Додатки

 

Список литературы

 1. Андрусенко Г.А. Основи маркетинга: учеб. пособие.- X.: Изд-во ГАУ, 1992.
 2. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. - Л.: “Культ-информ бизнес”, 1991.
 3. Вачевский М.В. Маркетинг для менеджера.- Стрий: Просвіта, 1993.
 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: “Лібра”, 1996.
 5. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994.
 6. Еванс Д.Р, Берман Б. Маркетинг: пер. з англ.- М.: Економіка, 1990.
 7. Котлер Ф. Основы маркетинга. - С.-П.: АО “Коруна”, 1994.
 8. Красношапка В. Знающего неожиданности не подстерегают. //Капитал, 1998. №3. С. 66-69.
 9. Маркетинг: учеб. пособие. /Ред. А.И.Романов.- М.: Банки и биржи: Юнити, 1995.

10. Берковіц, Керіц, Хартлі, Руделіус. Маркетинг.- Irwin, 1994.- С.201-229.

11. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994.

12. Перепелина И. Полцарства за железного коня. Потребительские предпочтения покупателей автомобилей.// Капитал, 1990.- № 1.- С. 76-81.

13. ІІол Гейк, Пітер Джексон. Вчись аналізувати ринок: пер. з англ.- Львів: “Сейбр Світло”, 1995.- 270с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать курсовую работу