Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Маркетинг и реклама->Курсовая работа — «Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства»

Курсовая работа — «Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: маркетинг

Тема: Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства

Объем: 53 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства

1.1. Маркетингове управління підприємством: концепція і процес

1.2. Основні складові системи управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.3. Роль комплексу засобів маркетингу в управлінні маркетинговою діяльністю

Розділ 2. Аналіз управління маркетинговою діяльністю на ПАТ «СКФ Україна» Луцький підшипниковий завод

2.1. Аналіз діяльності та конкурентної позиції підприємства на ринку

2.2. Аналіз організації, планування та контролю маркетингової діяльності підприємства

2.3. Аналіз комплексу засобів маркетингу досліджуваного підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльністю ПАТ «СКФ Україна» Луцький підшипниковий завод

3.1. Напрями покращення управління маркетинговою діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання

3.2. Удосконалення методики управління маркетингової діяльності підприємства

3.3. Рекомендації щодо покращення комплексу засобів маркетингу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Список литературы

  1. Антошкіна Л. І., Тарлопов І. О. Маркетинг. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. – 171 с.
  2. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт. – СПб.: Питер, 2004. – 269 с.
  3. Астахова І. Е. Маркетинг. – Х.: Видавництво ХНЕУ, 2008. – 208 с.
  4. Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький С.І., Хом'як Ю.М. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навчальний посібник // За ред. В.В. Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
  5. Балабанова Л.В.  Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 2002. – 562с.
  6. Біленький П.Ю. Механізми розвитку ринкової Інфраструктури в Україні // Вісник. – 2002. – № 4. – С. 21.
  7. Бевзенко В. Ф., Балабанова И. В., Баширов И. Х. Маркетинг торговли. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. – 148 с.
  8. Бевзенко В. Ф., Баширов И. Х., Лазебник Р. М. Маркетинг и логистика в коммерческо-торговой сфере. – Донецк: Юго-Восток, 2008. – 336 с.
  9. Білокобила Є. Ю., Яцківський Л. Ю. Основи маркетингу. – К.: ІНФОРМАВТОДОР, 2008. – 348 с.

10. Бондаренко Н. І., Нагаєва Г. О., Ковальова Т. В., Калашніков О. М. Страхування. – Х., 2008. – 110 с.

11. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2008. – 768 с.

12. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту:навч.посіб. [для студ.вищ.навч.закл.] / В.В.Божкова, Ю.М. Мельник; – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

13. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.

14. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2008. – 717 с.

15. Гірченко Т. Д., Дубовик О. В. Маркетинг. – Л.: ЛБІ НБУ, 2004. – 256 с.

16. Дайновський Ю. А. Маркетингова товарна політика. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 52 с.

17. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика. – К.: КНЕУ, 2006. – 392 с.

18. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование: Анализ моделей управления. Конкурентная политика. Контроль над качеством. – СПб.: Питер, 2002. – 380 с.

19. Ілляшенко С. М., Баскакова М. Ю. Маркетингові дослідження. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 192 с.

20. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і перспективи // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 2.

21. Мізюк Б.М. Системне управління. – Львів, Видавництво ЛКА, 2004. – 388 с.

22. Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. «Реклама у підприємницькій діяльності»: Навч.пос. – К.:2006. – 176 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Особистий продаж в системі маркетингових комунікацій на підприємстві ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій»»
Диплом — «Рекламна діяльність підприємства та шляхи її вдосконалення ТОВ ПП «ЗІП»»
Диплом — Шляхи вдосконалення маркетингової та рекламної діяльності РА «ЕВРО ВІНД»

Заказать курсовую работу