Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Менеджмент->Курсовая — Екскурсійний маршрут «Замки та фортеці м.Львів»

Курсовая — Екскурсійний маршрут «Замки та фортеці м.Львів»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: екскурсійний менеджмент

Тема:  Екскурсійний маршрут «Замки та фортеці м.Львів»

(Экскурсионный маршрут «Замки и крепости г.Львов»)

Объем: 55 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1. Соціально-економічні умови розвитку туризму Львівщини

1.1. Структура економіки Львівського регіону

1.2. Населення Львівської області та  рекреаційні потреби

1.3. Розвиток туристичної інфраструктури Львівщини

РОЗДІЛ 2. Сучасний стан розвитку туризму та екскурсійної справи в Львівській області

2.1. Оцінка стану розвитку туристичної інфраструктури Львівщини

2.2. Діючі туристично-екскурсійні маршрути Львівщини

РОЗДІЛ 3. Екскурсійний маршрут «Замки та фортеці м. Львів»

3.1. Історична довідка та опис екскурсійних об’єктів на маршруті «Замки та фортеці м. Львів»

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Закон України "Про туризм" від 15.09.95 р., № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 83. – С. 56-57.
2.  63 % львів’ян згадують позитивно про ЄВРО, 77 % хочуть, щоб місто приймало інші великі події[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uefaeuro2012.lviv.ua/ua/news_other/63
3.  Анюхіна Л. О. Перспективні напрями вдосконалення управління рекреаційною сферою в Україні / Л. О. Анюхіна // Вісник Одеського державного екологічного університету. - 2012. - № 10. - С. 60-71.
4.   Бейдик О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : автореф.дис. … д-ра геогр. наук : 11.00.02 / О. О. Бейдик / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2009. – 36 с. 
5.  Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування // Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр ”.Київський університет ”, 2010. - 395 с.
6.  Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2009. – 395 с. 
7.  Білоус С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в переддень Євро – 2012 / С. Білоус // Вісник Львів. – 2012. – №24. – С. 22-27.
8.  Бобкова А.Г. Хозяйственная деятельность в сфере рекреации // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2010. - № 12. - С. 10-13.
9.   Географія та туризм : [науковий збірник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка].– К. : ТОВ "Альтерпрес", 2011. – Вип.14. – 314 с.
10. Євдокименко В.К., Габрель М.М., Копач М.В. Рекреаційна політика у Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. – Чернівці: Прут, 2009. – 72 с. 
11. Євро-2012 як чинник модернізації регіональних економік : матеріали «круглого столу» 30 травня 2012 р. / за ред. Т. Г. Васильціва, В. І. Волошина. – Львів : Ліга Прес, 2012. – 164 с.
12. Квартальнов В. Туризм : Учебник/ Валерий Квартальнов,; Российская международная академия туризма . -М.: Финансы и статистика, 2009. -314 с.
13. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: Книги- ХХІ, 2009. - 300 с.
14. Кулік О.О. Перспективи регіональної економічної політики на межі ХХ та на початку ХХІ століть / О.О. Кулік // УГЖ. –2009. – №1.
15. Кусков А.С. Рекреационная география: учебно-методическое пособие. /А.С.Кусков, В.Л.Голубева, Т.Н. Одинцова.- Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/geography/00012713_0.html .
16. Мігущенко Ю. В. Нові можливості та тенденції у сфері розвитку туристичного бізнесу в регіоні / Ю.В. Мігущенко // Тези учасників Громадського Форуму. – Львів, 2010. – С. 20.
17. Полюга В. Проблеми організації рекреаційної діяльності в контексті українсько-польського прикордонного співробітництва / В. Полюга // Реґіональна економіка. Додаток «Реґіони України. Економіко-статистичні порівняння». – 2011. – № 6-7.
18. Сажнєва Н. Значення рекреаційних передумов у формуванні територіальних рекреаційних систем // Сучасна географія та навколишнє природне середовище: Зб. наук. праць. – Вінниця: Рекламна Агенція „Старт Трек“, 2010. – С. 83–84. 
19.  Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник ./Н.В.Фоменко.-К.: Центр навчальної літератури, 2007.-312 с.
20. Шаптала О. Рекреація і туризм: взаємозв'язки, відносини і проблеми// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. -2010. -№ 3. - С. 395-399
21.  Шевчук Л.Т. Львів після проведення Євро-2012: соціально-економічний та громадсько-політичний прогноз / Л.Т. Шевчук // Тези учасників Громадського Форуму. – Львів, 2012. – С. 18-19.
22. Державна служба туризму і курортів. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.tourism.gov.ua
23. Новини туристичної індустрії. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www. toursmnews.com.ua
24.  Головне управління статистики у Львівській області. Офіційний веб-сервер. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.stat.lviv.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать курсовую работу