Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая работа — «Асоціативне поле лексеми патріотизм на материалі асоціативного експерименту»

Курсовая работа — «Асоціативне поле лексеми патріотизм на материалі асоціативного експерименту»

Вид работы: курсовая работа (теория + практика)

Дисциплина: психолингвистика

Тема: Асоціативне поле лексеми патріотизм на материалі асоціативного експерименту

(Ассоциативное поле лексемы патриотизм по материалам ассоциативного эксперимента)

Объем: 34 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. Асоціативне поле як прояв мовної системності

1.1.  Історія становлення теорії полів

1.2.  Теоретичні засади теорії асоціативного експерименту та асоціативного поля

Заключна частина 1 розділу

Розділ 2. Теоретичне дослідження поняття «патріотизм»

2.1. Визначення поняття «патріотизм» в сучасному науковому просторі

2.2. Словникове визначення поняття «патріотизм»

Заключна частина 2 розділу

Розділ 3. Особливості асоціативного поля «патріотизм»

3.1. Методика проведення асоціативного експерименту на слово-стимул «патріотизм»

3.2. Результати та аналіз експерименту

3.3. Структура та особливості асоціативного поля «патріотизм»

Заключна частина 3 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Актуальність досліджуваної проблеми визначається наступним. По-перше, сучасна лексикографічна практика не може не враховувати, що між психологічною реальністю слова для носія мови і представленням змісту слова в словарній статті існують розбіжності. Словарна стаття не враховує і через низку обставин не може враховувати "рух значення слова". Асоціативний експеримент фіксує актуальне для людини психологічне значення слова, очевидніше проявляє відмінність його реальної семантики від значення, представленого в словнику, виявляє простір асоціювання, який виходить далеко за межі словарних статей і представляє психічну реальність "живого" слова. По-цьому потрібне залучення цих асоціативних експериментів до складання толкових і, можливо, інших типів словників. По-друге, в умовах міжкультурних контактів, що розвиваються, дослідження специфіки структуризації мовної картини світу стає необхідним. Специфіка стратегій асоціювання, структурно-змістовні відмінності в концептах, що традиційно представляються в різних мовах однією і тією ж лексемою, тре-буют ретельного вивчення, оскільки саме ця специфіка визначає ефективність міжкультурного спілкування. Звідси витікає важливість поставленої проблеми і для уточнення об-щей теорії переведення. Специфіка перекладацької діяльності, зокрема перекладацьких стратегій, багато в чому визначається образом світу перекладача і мірою освоєння ним культу-ры, відбитою в тексті, що перекладається. Детальне знання асоціативного змісту поля слова, що перекладається, істотно сприяє точнішому його перекладу.

Мета нашої роботи – визначити асоціативне поле лексеми «патріотизм» на маеріалі асоціативного експерименту. Така мета вимагає рішення ряду завдань :

- визначити асоціативне поле як прояв мовної системності;

- дослідии  поняття «патріотизм»;

- експериментально проаналізувати особливості асоціативного поля «патріотизм».

Об’єктом дослідження  є асоціативні поля, змодельовані на базі асоціатів, отриманих у вільному асоціативному експерименті.

Педмет дослідження асоціативне поле лексеми «патріотизм».

Наукова новизна дослідження визначається, по-перше, включенням в науковий лінгвістичнийконтекст нового матеріалу. По-друге, в роботі частково розв'язана проблема змісту асоціативних полів з використанням власне лінгвістичних і психолінгвістичних методів дослідження. По-третє, встановлена специфіка деяких стратегій вербального асоціювання носіями української мови.

Теоретична значущість роботи. Справжнє дослідження вносить певний внесок до загальної теорії психолінгвістики, виявляючи закономірності вербального асоціювання на мовному матеріалі, що раніше не піддавався науковому аналізу.

Практична значущість роботи визначається широкою можливістю використання її результатів у навчально-педагогічній діяльності, в наукових порівняльних дослідженнях в області психолінгвістики, етнічної психології, соціології і інших суміжних наук.

Методи дослідження. Основний метод збору матеріалу - вільний асоціативний експеримент. Як класифікує використовується метод моделювання (зокрема, моделювання асоціативних полів). 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу