Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая работа — «Основні характеристики ділової гри. Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри»

Курсовая работа — «Основні характеристики ділової гри. Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: педагогика

Тема:

1. Інноваційна складова:
1.1. Основні характеристики ділової гри.
1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Сутність правки та її призначення» з дисципліни «Загальний курс слюсарної справи».
2. Психологічна складова. Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри.
3. Педагогічна складова. Розробити систему заходів щодо формування дружнього згуртованого класного колективу.

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. Інноваційна складова:

1.1. Основні характеристики ділової гри

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Сутність правки та її призначення» з дисципліни «Загальний курс слюсарної справи»

2. Психологічна складова. Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри

3. Педагогічна складова. Розробити систему заходів щодо формування дружнього згуртованого класного колективу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе. – М.,1981.
  2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. – М., 1977.
  3. Бабанский Ю.К. Педагогика: навчальний посібник для студентів пед. інститутів – М.: Освіта, 1988.
  4. Вербицкий А. А., Филиппов А. В., Красовский Ю. Д. Психолого-педагогические вопросы проведения деловых игр. — М.: НИИ ВШ, 1982. — 44 с.
  5. Волкова Н.П. Педагогіка:навчальний посібник. – Київ, 2001.
  6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.:Интор,1996. – 517с.
  7. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М. – 2005. – 448.
  8. Коровяковская Е. П. К проблеме создания психолого-педагогических основ разработки и использования учебно-ролевых игр / Школа-семинар по проблеме применения АМО в учебном процессе. — Рига: Латв.ГУ, 1983. — С. 228—232.
  9. Крупська Л.П. Моя економіка: Підручник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10 класів загальноосвітніх та гуманітарних пр./Крупська Л.П., Пархоменко І.М., Кириленко Л.М. – К.: АПН, 2001. – 320с.

10. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981.

11. Лук’яноваМ.И. Навчальна діяльність школярів: сутність і можливості формування. Методичні рекомендації для вчителів і шкільних психологів. / Лук’янова М.И., Калініна Н.В. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1998.

12. Маршев В.И. Методы активного обучения управлению. / Маршев В.И., Лукаш Е.Н. – М.: МГУ, 1991. – 349с.

13. Мельничук В.Г., Ковальчук Г.О., Огнев'юк В.О. Економіка. Підручник для 10 класу середньої загальноосвітньої школи. – 2-ге вид.

14. Осадчук А.І. Сутність і види контролю перевірки знань учнів // Історія в школі. – 2001 №2 с. 2-7.

15. Петрова О.О., Долганова О.В., Шарохина Е.В.: Педагогика конспект лекции. – М.: ЭКСМО, 1999. - 192

16. Підкосистий П.И. Педагогіка. Навчальний посібник для студ. пед. вузів і пед.. коледжів – М.: Педагогічне суспільство Росії, 1998. – 640.

17. Побірченко Н.А. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки // Географія і Основи економіки у школі. / Побірченко Н.А., Пархоменко І.М. – 2001 №1 с.4-6.

18. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В ІІ к.н. – М.: Гуманий. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.1: общие основы. Процес Обучения. – 576.

19. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка 8-11 класи. – Київ, 1998.

20. Радіонова І.Ф, Петрова І.Л., Кравченко І.С., Радченко В.В. Загальна економіка. Підручник для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів. - А.П.Н., Київ, 2000.

21. Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М.: Высшая школа, 1991. – 176

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу