Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая работа — «Використання «Ергономічної контрольної карти» для дослідження параметрів робочого місця оператора комп’ютерного набору»

Курсовая работа — «Використання «Ергономічної контрольної карти» для дослідження параметрів робочого місця оператора комп’ютерного набору»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: инженерная психология

Тема: Використання «Ергономічної контрольної карти» для дослідження параметрів робочого місця оператора комп’ютерного набору

Объем: 30 стр + 20 стр додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Аналіз робочого місця оператора комп’ютерного набору

1.1 Призначення і загальна характеристика робочого місця

1.2. Оснащення робочого місця оператора комп’ютерного набору

1.3. Основні і додаткові завдання оператора комп’ютерного набору

1.4. Коротка характеристика діяльності оператора комп’ютерного набору

1.5. Характеристика оператора комп’ютерного набору

1.6. Особливі умови експлуатації, обмеження

2. Теоретичний аналіз проблеми

2.1 Загальні вимоги до робочого місця оператора комп’ютерного набору

2.2 Ергономіка робочого місця під час роботи з комп’ютером

2.2.1 Антропометричні показники робочого місця оператора комп’ютерного набору

2.2.2 Фізіологічні і психофізіологічні показники

2.2.3 Психологічні показники

2.2.4. Соціально-психологічні вимоги

2.2.5 Гігієнічні вимоги

2.2.6 Фактори які впливають на стан здоров'я оператора комп’ютерного набору

3. Методи та методика дослідження

3.1 Основні методологічні принципи

3.2 Опис методики

3.3 Обробка і аналіз результатів

3.4 Діагностичні можливості та обмеження

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А. Опис проведення дослідження за допомогою ергономічної контрольної картки

Додаток Б. Ергономічна контрольна карта при проведенні дослідження параметрів робочого місця оператора комп'ютерного набору

 

Вступ 

Питання ергономіки останніми роками набули великого значення і в деякій мірі стали визначальними в розвитку техніки і особливо при конструюванні, виробництві і експлуатації машин і складних систем управління. Це пов'язано з тим що в умовах бурхливого розвитку науково-технічного прогресу і появи нової техніки трудова діяльність людини стає все більш складною і напруженою. За даними статистики надійність виконання людиною-оператором функцій, все більш ускладнюється і зменшується, тому збільшення надійності технічної частини системи втрачає сенс, оскільки надійність системи "людина-машина" лімітується також надійністю виконання операцій людиною. Зміна умов трудової діяльності, за якими не встигає біологічна перебудова організму людини, обумовлюють виникнення цілого ряду негативних явищ.

Працюючи іноді на межі психофізіологічних можливостей і в несприятливому виробничому середовищі, людина допускає помилки, "ціна" яких в сучасному виробництві різко зросла. У більшості випадків дії операторів виявляються неправильними не із-за низької кваліфікації, а унаслідок невідповідності конструктивних особливостей техніки можливостям людини.

В процесі трудової діяльності, виконуючи корисну роботу, продуктивно використовуються можливості мозку, мускулів, органів відчуття, нервової системи людини. Таким чином, усяка праця має біологічну основу (фізіологічну і психологічну). У її основі лежать психологічні і фізіологічні процеси, тому для вирішення завдання підвищення її ефективності значну роль відіграє облік та врахування таких елементів як "фізіологія праці" і "психологія праці". При детальному врахуванні таких елементів не тільки досліджують особливості фізіологічних і психологічних процесів і їх закономірностей в суспільно корисній діяльності людини, але й дозволяють в умовах конкретних підприємств розробити і реалізувати практичні заходи, що підвищують працездатність людини, знижують стомлюваність і в кінцевому рахунку, ведуть до поліпшення економічних показників виробництва.

За наявними даними на частку людського чинника зараз припадає від 40 до 70% усіх відмов техніки складних систем. Відповідно до світової статистики 80% катастроф в авіації і 64% на морському флоті відбувається в результаті помилок, які свідчать про високе навантаження на психіку і загальний стан операторів складних систем.

Якою би не була досконала техніка, її ефективне і безпечне застосування зрештою залежить від того, наскільки повно погоджені її конструктивні параметри з оптимальними умовами роботи людини, з його психофізіологічними можливостями і особливостями. Тому і виникає необхідність вивчення роботи машин (систем) і діяльності операторів в єдиному комплексі "людина-техніка-середовище".

Для аналізу компонентів робочого місця, фізичного та психічного навантаження на оператора, дослідження методів роботи, дотримання вимог техніки безпеки на виробництві застосовують "Ергономічну контрольну карту". "Ергономічна контрольна карта" була прийнята II міжнародним конгресом з ергономіки (ФРГ, Дортмунд, 23-26 вересня 1964 р.). У конгресі взяло участь 600 представників 25 країн.

Створенню ергономічної контрольної карти (Ergonomics checklist) була присвячена окрема секція, у результаті засідання якої карта і була затверджена. У контрольній карті формулюються питання щодо зовнішніх та внутрішніх факторів, що будь-яким чином  впливають на роботу оператора, характеру організації праці, робочого місця, особливостей органів управління, вимоги до різних елементів тощо. Дослідження проводяться шляхом експертної оцінки, шляхом бесід та інтерв’ю, а також роздаючи анкети операторам.

Ергономічну контрольну карту застосовують на виробництві для аналізу компонентів робочого місця, фізичного та психічного навантаження на оператора, дослідження методів роботи, дотримання вимог техніки безпеки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Громов Ф.А.. Эргономика. Учеб. пособие. ЛФЭИ, Л., 1989.
 2. Эргономика. Под ред. А.А. Крылова и Г.В. Суходольского. Л.:ЛГУ, 1988.
 3. Эргономика. Учеб. пособие для вузов. Под ред. В.В. Адамчука. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
 4. ДСТУ 3899-99. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення.
 5. Поплавська О.М. Ергономіка. Навч. посіб. – К.: КНЕУ. – 2006. – 320 с.
 6. Муніпов.В.М. Ергономіка. / В. П. Зінченко. - М.: Логос, 2006. - 356 с.
 7. Нові інформаційні технології проектування робочих місць: Пер. з англ. / К. Кремер, Д. Чеффін, М. Айюб. - М.: Світ, 2005. - 390С.
 8. Зінченко В.П. Семенов. Ергономіка: принципи та рекомендації. / В. М. Муніпов, І. М. Семенов. - М: ВНДІТЕ, 2003. -183 С.
 9. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 N 65 "Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин". НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин.
 10. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированое проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. - М.: Логос, 2001, 356с.
 11. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу