Курсовая — «Педагогічна складова»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: педагогика

Тема:

1. Інноваційна складова:

1.1. Основні характеристики ділової гри

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Тиратрони» з дисципліни «Основи промислової електроніки»

2. Психологічна складова

Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри

3. Педагогічна складова

Розробити систему заходів щодо формування дружнього згуртованого класного колективу

Объем: 38 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Інноваційна складова:

1.1. Основні характеристики ділової гри

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Тиратрони» з дисципліни «Основи промислової електроніки»

2. Психологічна складова

Особистісна автономія ведучого та її прояв у процесі проведення ділової гри

3. Педагогічна складова

Розробити систему заходів щодо формування дружнього згуртованого класного колективу

Висновки

 

Список літератури

  1. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. – Рига: Авотс, 1989.-234с.
  2. Варзацька Л. Інноваційні аспекти особистісно орієнтованого розвивального навчання // Укр. мова та літ. в школі. – 2002. №3. – С.30.
  3. Волошина Н. Новаторські форми занять: семінари, диспути, конференції (інновації в випробуваних формах) // Всесвітня літ. та культура. – 2003. - №3. - С.4.
  4. Гейко І. Використання інтерактивних форм і методів навчання, як засіб формування творчої особистості (основні інноваційні методи і їх види) // Історія України. – 2002. - №37.
  5. Гриценко Н. Нові освітні технології (контрольні уроки) //Завуч. – 2003. - №19. – С.14.
  6. Грищенко Л. Основні ідеї інтегрального особистісно розвивального навчання // Завуч. – 2003. - №15. – С.4.
  7. Дем’янюк Т., Умурзакова Т. Інноваційні технології громадянського виховання (серія статей) // Директор школи. – 2003. - №9. – С.5.
  8. Дергачева О. Е. Автономия и самодетерминация в психологии мотивации: теория Э. Деси и Р.Райана / О. Е. Дергачева // Современная психология мотивации. – М.: Смысл, 2002. – С. 103 – 121.
  9. Дерев’янко Л. Інноваційні технології педради. //Директор школи. – 2003. – №14. – С.4.

10. Жук Ю. Можливості нової технології (психолого-педагогічні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі) // Освіта. – 2003. – 23-30 липня. -С.2.

11. Ігнатенко М. Сучасні основні технології. Поняття інноваційної педагогічної технології (наукові основи) // Математика в школі. – 2003. - №4. – С.2.

12. Коломієць В.С. Ігри в структурі професійної підготовки: Зб. наук. праць /  За ред. А.Й.Капської. – К., 1999. – С.153–160.

13. Красовицький М., Бєлкіна О. Сучасні уроки (інноваційні технології: тренінги, інтерактивні форми навчання, критичне мислення) // Завуч. – 2002. - №35. – С.6.

14. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека / Н.Д. Левитов – М., 1964. – 342 с.

15. Макогон К. Діагностика готовності педагогів до пошукової діяльності (пед.інновації) // Рідна школа. – 2002. - №1. – С.27.

16. Нартова-Бочавер С.К. Психологическая суверенность личности: генезис и проявления: афтореф. дисс. на соискание научн. степени д-ра психол.  наук: спец. 19.00.13  "Психология развития, акмеология (психологические науки)" / Нартова-Бочавер Софья Кимовна ; Ин-т психологии РАН. – М., – 2005. – 39 с.

17. Носаченко І.М. Диференційований підхід до навчання учнів за допомогою ігрових методів: Наук.–метод. зб. /Відповід. ред. Ничкало Н.Г. – К.: НДІ педагогіки, 1992. – 174 с.

18. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 285 с.

19. Рудик М. Інноваційні технології навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів // Історія України. – 2003. - №9. – С.26.

20. Щукина И.П. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. – М.: Педагогика, 1988. – 178 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу