Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Психология и педагогика->Курсовая работа — «Психологічна корекція при ранньому дитячому аутизмі»

Курсовая работа — «Психологічна корекція при ранньому дитячому аутизмі»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: психология

Тема: Психологічна корекція при ранньому дитячому аутизмі

(Психологическая коррекция при раннем детском аутизме)

Объем: 27 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Психологічні особливості дітей з аутизмом

1.1. Теоретичні аспекти досліджень дітей-аутистів раннього віку

1.2. Розлади дітей-аутистів

1.3. Соціально-психологічна адаптація дітей-аутистів

Розділ 2. Психологічна корекція дітей-аутистів

2.1. Корекція психомоторики

2.2. Холдинг-терапія

Висновки

Список літератури

 

Вступ 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку теорії й практики спеціальної педагогіки, психіатрії та психології спостерігається посилення уваги до поглибленого вивчення особливостей психічного розвитку дітей з особливими потребами, їх когнітивних можливостей, до виявлення особливостей формування в них пізнавальних, психічних функцій, розвитку емоційно-вольової сфери, соціальних відносин, комунікативної поведінки, що має велике науково-практичне значення.

Аутичні діти страждають передусім від власної нездатності встановлювати афективний контакт з оточуючими людьми. Відсутність у дитини потреби в спілкуванні призводить до фіксації її інтересів швидше на неживих об’єктах, ніж на людях. Такі комунікативні аспекти, як соціальна адекватність, ініціатива в спілкуванні, емпатія, розуміння емоційного стану інших людей, дітям із синдромом раннього дитячого аутизму практично недоступні. Світ аутичної дитини закритий для зовнішніх впливів або ж вони доходять до нього в спотвореному вигляді, викликаючи неадекватну реакцію. Утім така дитина повинна й може бути адаптована до соціуму. Протягом тривалого часу аутичні діти були позбавлені доступних для інших осіб форм медико-психолого-педагогічної допомоги, оскільки аутизм є надзвичайно складною проблемою як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Саме тому потреба висвітлення особливостей психологічої корекції при ранньому дитячому аутизмі стала підґрунтям цього дослідження.

Ступінь вивченості теми.

Проблема аутизму вивчалася й висвітлювалася в науковій, медичній, психологічній і педагогічній літературі протягом багатьох століть. В основному це були зарубіжні дослідження (H. Asperger, L. Bender, M. Bristol, S. Harris, B. Hermelin, L. Kanner etc.). Наукова розробка проблеми аутизму в пострадянському просторі, насамперед, пов’язана з іменами видатних російських психіатрів, психологів, педагогів-дефектологів (Е. Блейлер, Д. А. Гіляровський, В. Є. Каган, К. С. Лебединська, О. С. Нікольська, Н. І. Озерецький та ін.).

Ранній дитячий аутизм розглядається більшістю сучасних дослідників як одне з найскладніших порушень психічного розвитку, обумовленевихідною біологічною дефіцитарністю дитини і своєрідне з самого початку(В.М.Башина, В.Е.Коган, О.С.Нікольська, К.С.Лебединська). У дослідженнях останнього часу намічається збільшення уваги до сфери афективного розвитку аутичноїдитини. У низці робіт вказується, що характерні когнітивні труднощітаких дітей частіше виявляються в ситуаціях соціальної та емоційної взаємодії, і нейробіологічнийдефіцит тісно пов’язаний із вихідним особливим соціальним та емоційним розвитком. Систематизовані виділені вітчизняними та зарубіжними дослідниками особливості аффективного розвитку аутичних дітей на першому-третьому роках життя, дані про характерні порушення тонусу, почуття самозбереження, сензитивності в контактах зі світом, про своєрідність першої взаємодії з близькими, про раннє формування особливих аутостимуляторнихформ стереотипноїповедінки.

Обєктом даного дослідження є ранній дитячий аутизм.

Предмет дослідження - психологічна корекція при ранньому дитячому аутизмі.

Мета даної роботи – дослідити особливості психологічої корекції при ранньому дитячому аутизмі.

Завдання роботи:

Дослідити психологічні особливості дітей з аутизмом

Визначити особливості психологічної корекції дітей-аутистів

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків  і списку літератури.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Башина В.М. Детский аутизм (инфантильный психоз) – аспекты терапии церебрализином. Церебрализины: фармакологические эффекты и место в клинической практике. – Собрание докладов ІУ международного симпозиума 25 апреля 2002 г. Москва. – М., 2008.
  2. Гилберг К., Питерс Т. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты / Кийт Гилберт, Тео Питерс. – СПб. : ИСПиП, 2008.
  3. Грэндин Т., Скариано М.М. Отворяя двери надежды (мой опыт преодоления аутизма). - М. 2009.
  4. Железняк Л.С., Карвасарская И.Б. Опыт включения детей с проблемами развития в состав психотерапевтических групп. - Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 20033, № 1.
  5. Каган В. Е. Аутизм у детей / Виктор Ефимович Каган. – Л. : Медицина, 2010.
  6. Каган В.Е. Преодоление. Неконтактный ребенок в семье. – СПб, 2007.
  7. Карвасарская И.Б. "В стороне. Из опыта работы с аутичными детьми"
  8. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия.С. ПБ. 1998
  9. Лебединская К. С. Диагностика раннего детского аутизма / Клара Самойловна Лебединская, Ольга Сергеевна Никольская. – М. : Просвещение, 2010.

10. Либлинг М. М. Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребенка / М. М. Либлинг // Дефектология. – 2006. – №3.

11. Мастюковая Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). Москва, Владос, 2007.

12. Никольская О. С. Аутичный ребенок: пути помощи / Ольга Сергеевна Никольская, Елена Ростиславовна Баенская, Мария Михайловна Либлинг. – М. : Теревинф, 2010.

13. НикольскаяО.С. и др. Аутичныйребенок. Пути помощи. – М., 2007.

14. Хрестоматия в 2 т./Под ред. В.В.Лебединского, М.К.Бардышевской. – М.: ЧеРО: Высш.школа: Изд-во МГУ, 2008.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Творчі здібності та їх розвиток у підлітковому віці»
Реферат — «Характеристика стресостійкості у складних ситуаціях»
Курсовая — «Формування в учнів молодших класів ключових знань за програмою «Музика»»

Заказать курсовую работу