Курсовая — «Дієздатність»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Право

Тема: Дієздатність

(Дееспособность)

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ I Поняття та елементи дієздатності фізичної соби

Розділ II Диференціація дієздатності фізичної особи

2.1 Повна дієздатність

2.2 Часткова дієздатність

2.3 Обмежена дієздатність фізичної особи та визнання її недієздатною

Розділ III Обмеження дієздатності фізичних осіб: цивільно – правові проблеми

Розділ IV  Судова практика в справах визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

Висновки

 

Список використаної літератури

 1. justinian.com.ua/article.php?id=979 – Обмеження дієзтатності фізичних осіб – цивільно правові проблеми – Юридичний журнал
 2. Дзера О.В. Цивільне право. - К.: Юрінком Інтер, 2004.
 3. Закону України "Про об'єднання громадян - від 16.06.92, ВВР, 1992
 4. Конституція України від 28 червня 1996 р – Харків «Бурн Книга» 2007
 5. Науково практичний коментар ЦКУ у 2т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер– Т. І. – 832 с.– Київ 2008
 6. Постанові Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним" від 28 березня 1972 р. (із змінами, внесеними по­становами Пленуму від 29 листопада 1974 р., від 24 квітня 1981 р., від ЗО берез­ня 1984 р., від 25 грудня 1992 р. та від 25 травня 1998
 7. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право. —С. 92- К.: Істина, 2003
 8. Цивільне право України. - Х.: Право, 2005.
 9. Цивільний Кодекс України- 2003 «чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2007 року» - Київ, Видавець: Паливода А.В - 2007
 10. Цивільно Процесуальний Кодекс України – Тертешніков, Харків 2007
 11. Цивільного кодексу УРСР від 18 липня 1963 р. - Київ

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу