Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — «Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності»

Курсовая — «Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: господарське право України

Тема: Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

Объем: 32 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Створення юридичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності

2. Поняття та загальна характеристика державної реєстрації  суб’єктів підприємницької діяльності

3. Порядок вчинення реєстраційних дій при державній реєстрації  суб’єктів підприємницької діяльності

4. Правовий режим Єдиного державного реєстру

Висновки

 

Список використаних джерел

  1. 1. Азімов Ч. М. Поняття і зміст приватного права // Вісн. Академії правових наук України. — 1998. — № 3(14). — С. 50–58.
  2. 2. Алексеев С. С. Теория права: Учебник. — М.: БЕК, 1994. — 224 с.
  3. Антонюк О. Заходи самозахисту цивільних прав та інтересів // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 6. — С. 23–27.88. Колодій А. М. Принципи права України. — К.: Юрінком-Інтер,1998. — 208 с.
  4. Вінник О. М. – Господарське право : Курс лекцій – К.: Атака, 2004. – 624 с.
  5. Гайворонський В.М, Жушман В.П. - Господарське право України : Підручник. – Харків : Право, 2005. – 384 с.
  6. Господарський кодекс України зі змінами та доповненнями вiд 15.01.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. -  ст.144.
  7. Грущинський І. М. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності : наук.- практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Є. П. Пограничний. – Л. : Престиж-Інформ, 2000. – 268 с.
  8. Гурковський М. П. Особливості реєстрації суб’єктів підприємництва / Гурковський М. П. // Науковий вісник Львівськ. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юридична. – 2008. – Вип. 2. – С. 202–210.
  9. Жук Л.А, Жук І.А, Неживець О.М. – Господарське право : Навчальний посібник – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» : від 15.05.2003 р., № 755-IV // ВВР України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» : 19.10.2010 р., № 2609-VI // ВВР України. – 2003. – № 31– 32. – Ст. 263.

12. Квасніцька О. О. Інститут державної реєстрації суб’єктів підприємництва / О. О. Квасніцька // Університетські наукові записки, 2005. – № 1–2. – С. 146–150.

13. Конституція України від 28.06.1996 р. редакція від 30.09.2010 р. – К.: БЕК. – 2008. – 32 с.

14. Ноздрачев А. Статус предпринимателя / А. Ноздрачев // Хозяйство и право. – 1994. – № 1. – С. 24–35

15. Роз’яснення Міністерства юстиції України «Відносно деяких положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» : від 17.11.2003 р., № 14-34-1406 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1154.3073.0.

16. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право / Н. О. Саніахметова. – К. : А.С.К., 2001. – 704 с.

17. Цивільний кодекс України зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. -  2003. - № 40-44. -  ст. 356.

18. Щербина В. С. – Господарське право: Підручник - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.

19. Шевченко Я.М. – Цивільне право України : Академічний курс : Том I Загальна частина- К.: Концерн “ Видавничий Дім Ін Юре “, 2004. – 520 с.

20. Щербина В. С. – Господарське право: Підручник. – 3-тє вид. – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу