Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая — «Правовий режим земель історико-культурного призначення»

Курсовая — «Правовий режим земель історико-культурного призначення»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: земельное право

Тема: Правовий режим земель історико-культурного призначення

(Правовой режим земель историко-культурного назначения)

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення

2. Загальна характеристика земель історико-культурного призначення

2.1. Склад земель історико-культурного призначення

2.2. Державна, комунальна та приватна власність земель історико-культурного призначення

3. Особливості використання земель історико культурного призначення

3.1. Загальний правовий режим земель історико культурного призначення

3.2. Спеціальний правовий режим земель історико культурного призначення

Висновки

Список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практ. теорії. — К.: Знання, 2007.

2. Акуленко В.І. Правова охорона історії та культури в УРСР / В.І. Акуленко, В.С. Анджиєвський. Київ, 1984. – 48с.

3. Бевз О. Розвиток законодавства про правовий режим земель історико-культурного призначення / О. Бевз // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко – 2010. – № 85. – с. 88-92.

4. Беженар Г.М., Бердніков Є.С., Бондар Л.О., Гавріш Н.С., Гуревський В. К. Земельне право України: Підручник / Одеська національна юридична академія / О.О. Погрібний (ред.), І. І. Каракаш (ред.). — К. : Істина, 2003.

5. Бондар В.О. Правовий режим земель історико-культурного призначення. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ecopravo.host-ua.org.ua/nauk/pryrodoresurs/zem-kultur.htm

6. Вербицька Н. Правова необхідність існування земельних зон із спеціальним режимом використання / Н. Вербицька // Право України: юридичний журнал. – К., 2010 – № 4. – с. 15.

7. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8. червня 2000 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14

8. Закон України "Про музеї і музейну справу" від 29 червня 1995 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр

9. Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18 березня 2004 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1626-15

10. Законодавство про пам'ятники історії та культури К., 1970. — 464 с.

11. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2768-14

12. Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культури; Справ. Пособие. К.; Вища шк., 1990. — 223 с.

13. Курило Т.В. Правова охорона культурної спадщини України. Монография Львів; Львівський юридичний институт МВС України, видавництво "Новий світ 2000", 2006. — 152 с.

14. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 4 жовтня 1988 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_089

15. Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/59-95-п

16. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення від 25 серпня 2004 року – № 1094. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1094-2004-п

17. Порядок занесення унікальних пам’яток Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання, затверджений наказом Мінкультури України № 653 від 25 жовтня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9

18. Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 318 від 13 березня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12.

19. Типове положення про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини, затверджене наказом Держбуду і Мінкультури України № 42/94 від 26 лютого 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 12.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу