Курсовая — «Умисел як форма вини»

Вид работы: курсовая работа + практическое задание

Дисциплина: криминальное право

Тема: Умисел як форма вини

(Умысел как форма вины)

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ВИНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ ТА ЇЇ ФОРМИ

2. ПРЯМИЙ УМИСЕЛ. ЙОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ І ВОЛЬОВИЙ МОМЕНТИ

3. ОСОБЛИВОСТІ УМИСЛУ У ЗЛОЧИНАХ З ФОРМАЛЬНИМ СКЛАДОМ

4. НЕПРЯМИЙ УМИСЕЛ. ЙОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ І ВОЛЬОВИЙ МОМЕНТИ

5. ВІДМЕЖУВАННЯ ПРЯМОГО УМИСЛУ ВІД НЕ ПРЯМОГО, НЕПРЯМОГО УМИСЛУ ВІД ЗЛОЧИННОЇ САМОВПЕВНЕНОСТІ

6. ІНШІ ВИДИ УМИСЛУ У ПРАКТИЦІ ТА ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ЗАВДАННЯ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.ст.140. (з наступними змінами і доповненнями)
 2. Коментар до Конституції України.- К , 2009 р., с.322
 3. Кримінальний кодекс України,- К.: Офіційне видання Міністерстві юстиції України, 2001. (з наступними змінами і доповненнями)
 4. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963-2000). Офіційне видання, т. 1.- К.: “А. С. К.”. - 2010.
 5.  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М. І. Мельника,   М. І. Хавронюка.- К.: «Каннон», «А. С. К.», 2008, с.423
 6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За заг. ред. М А. Потебенька, В. Г. Гончаренка.- К.: Форум, 2007р., с.489
 7. Кримінальне право України. Загальна частина. Особлива частина. Бажанов М І., Сташис В. В., Тацій В. Я.—Юрінком, 2002, с.478
  • Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. П. С. Матишевського. -К.,«А. С. К.», 2008р., с.301
  • Уголовное право Украины. Общая часть. Учебник / редактор Я.Ю. Кондратьев,- К., Атика, 2009р., с.351
  • Бажанов М. І. Кримінальне право України. Загальна частина.- Юрінком, 2008р., с.369
  • Коржанський М. Й. Кримінальне право. Загальна частина.- Атіка. 2009р., с.398
  • Ломако В.А. Зміст умислу і його види: Текст лекцій. – Харків: Харк. юрид. ін-т, 1991.
  • Брич Л. П. Навроцький В. О. Кримінальне право України,- Атіка, 2007р., с.285
  • Александров, Антипов. Кримінальне право. Особлива частина. - Правові джерела, 2005р.с.411
  • Коржанський  М. И. Уголовне право України. Частина Загальна. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, 2008,с.367
  • Михайленко П. П. Уголовное  право Украины. Общая часть. Учебннк.-К.: РИО МВД Украины, 2009р., с.413
  • Н. В. Чернишова, М. В. Володько, М. А. Хазіна. Кримінальне право України: Посібник.- К.: Наукова думка, 2007,с.388
  • Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник / За ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапчепка-К.: Юрінком-Інтер, 2008,с.374
  • Чернишова Н.В., Володько М.В., Хазін М.А. Кримінальне право України. – Київ: Наукова думка, 2008. – 455 с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Договор аренды и его виды»
  Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
  Реферат — «Корпоративне право Китаю»

  Заказать курсовую работу