Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Право->Курсовая работа — «Сторони у господарському процесі (теоретичні і практичні аспекти)»

Курсовая работа — «Сторони у господарському процесі (теоретичні і практичні аспекти)»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Сучасні проблеми господарського процесу

Тема: Сторони у господарському процесі (теоретичні і практичні аспекти)

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ СПІВУЧАСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

2.ЗАМІНА НЕНАЛЕЖНОГО ВІДПОВІДАЧА

3.ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное право Украины: Учеб. пособие (курс лекций). — 2-е изд. — Харьков: Одиссей, 2006. —  336 с.

2. Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика /  За ред. голови Вищого арбітражного суду України Д. М. Притики. — К., 2004.

3. Балюк І. А. Господарське процесуальне право. — К.: Вид-во КНЕУ,  2006. — 248 с.

4. Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб.  пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков: Эспада, 2008. —  408 с.

5. Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування у господарському  процесі України: Моногр. — Харків: Еспада, 2008. — 192 с.

6. Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події:  Наук.-попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. — К.:  Ін Юре, 2006. — 159 с.

7. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. — 5-те вид. — Харків: Консум, 2005. — 304 с.27

8. Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч.посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 181 с.

9. Грек Б. М., Шицький І. Б. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2006. — 144 с.

10. Литвинова А. П., Ребриста С. В. Проблеми процесуальних форм

вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2005. — № 3. — С. 29–32.

11. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. — 1999. — № 9. — С. 53–56.

12. Осетинський А. Й. Господарське судочинство: деякі теоретичні та  практичні аспекти  // Вісн. господарського  судочинства. — 200. — № 2. — С. 175–177.

13. Руденко М. В. Прокурор у господарському судочинстві: Навч.  посіб. — К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2003. — 380 с.

14. Степанова Т. В. Деякі проблеми здійснення експертизи в господарському процесі // Вісн. господарського судочинства. — 2001. — № 3. — С. 212–216.

15. Степанова Т. В. Місце судових доказів у процесі розгляду господарських спорів // Вісн. господарського судочинства. — 2001. —

№ 4. — С. 183–186.

16. Чернадчук В. Основи господарського процесуального права України: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — Суми: ВТД Універ. кн., 2005. — 220 с.

17. Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. В. Д. Чернадчука. — Суми: ВТД “Універ. кн.”, 2006. — 331 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать курсовую работу