Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Программирование->Курсовая работа — «Комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням СУП Spider Project»

Курсовая работа — «Комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням СУП Spider Project»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: управление проектами

Тема: Комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням СУП Spider Project

Объем: 33 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский


Содержание

ВСТУП
1. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД УПРАВЛІННЯ
1.1. Основні поняття теорії управління проектами
1.2. Системи управління проектами
2. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ВИПУСКУ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ SPIDER PROJECT
2.1.Настройка властивостей програми
2.2. Створення проекту
2.3. Формування довідників
2.3.1. Заповнення таблиці вартісних складових
2.3.2. Заповнення таблиці матеріалів
2.3.3. Створення календаря
2.3.4. Заповнення таблиці ресурсів
2.4. Визначення складу робіт проекту
2.5. Призначення ресурсів та матеріалів на операції. Встановлення зв’язків між роботами
2.6. Розрахунок витрат проекту
БІБЛІОГРАФІЯ
ДОДАТКИ

Вступ 

Управління проектами у сучасних економічних умовах є одним із пріоритетних напрямків організації виробничої та наукової діяльності. Світова практика свідчить, що успішний розвиток галузей економіки (промисловості, будівництва, медицини та інше) не можливий без реалізації інноваційних проектів [2,8]. Ефективним інструментом їх реалізації є методологія управління проектами. Розвиток економіки та бізнесу в Україні обумовлює ріст кількості складних, масштабних проектів, що фінансуються з державного бюджету, світовим та європейським банками, приватними вітчизняними та зарубіжними компаніями.

Кожна компанія потребує бізнес-процесів, оптимально організованих для виживання в умовах глобальної конкуренції і динамічного бізнесу-середовища. Дуже важливою є здатність компанії швидко і рішуче реагувати на зміни довкілля. Вживання в компанії формалізованих методів управління проектами дозволяє більш обгрунтовано визначати цілі інвестицій і оптимально планувати інвестиційну діяльність, більш повно враховувати проектні ризики, оптимізувати використання наявних ресурсів і уникати конфліктних ситуацій, контролювати виконання складеного плану, аналізувати фактичні показники і вносити своєчасну корекцію по ходу робіт, накопичувати, аналізувати і використовувати надалі досвід реалізованих проектів.

Тема даної роботи – комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням системи управління проектами Spider Project. Крупні масштаби інвестицій, наявність багато чисельних та суттєвих факторів ризику дозволяє вважати подавляючи кількість промислових проектів складними з точки зору прийняття та виконання управлінських рішень. Успіх таких проектів, як відомо, залежить не тільки від правильності стратегічних рішень, прийнятих на початкових стадіях, але й в значній мірі визначається обґрунтованістю та оперативністю управлінських рішень на наступних стадіях реалізації проектів. Тому питання впровадження прогресивних підходів, методів і систем у практику управління проектами підприємств набувають важливості і актуальності.

В роботі розглянуто деякі аспекти теорії управління проектами – основні поняття і процеси управління, описані основні можливості застосування сучасних інформаційних технологій у проектному менеджменті, системи управління проектами, зокрема технологія SPIDER. На прикладі проекту випуску друкованих видань   розглянуто основні можливості cистеми управління проектами Spider Project щодо комп’ютерного моделювання управління ресурсами проекту, зокрема моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Розробка автоматизованої системи диспетчеризації підприємства малого бізнесу – таксопарк «Алло! Таксі»
Курсовая — «Управління проектами. Формування звітів у програмному середовищі Spyder Project»
Курсовая — «Комп’ютерне моделювання бізнес-проектів засобами програмного проекту Spider Project»

Заказать курсовую работу