Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Программирование->Курсовая — «Комп’ютерне моделювання бізнес-проектів засобами програмного проекту Spider Project»

Курсовая — «Комп’ютерне моделювання бізнес-проектів засобами програмного проекту Spider Project»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: управление проектами

Тема: Комп’ютерне моделювання бізнес-проектів засобами програмного проекту Spider Project

(Компьютерное моделирование бизнес-проектов средствами программного проекта Spider Project)

Объем: 23 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

1.1. Проектний підхід до управління бізнес-процесами

1.1.1. Проект як об’єкт управління

1.1.2. Процеси управління проектами

1.2. Сучасні системи управління проектами

2. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТУ «БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ» ЗАСОБАМИ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ SPIDER PROJECT

2.1. Функціональні можливості системи управління проектами

Spider Project

2.2. Постановка задачі модельного прикладу. Створення нового проекту

2.3. Створення таблиці операцій та призначення ресурсів і матеріалів

2.4. Моделювання і оптимізація розкладу проекту

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

В світі, де нові технології розвиваються і впроваджуються високими темпами, ми все частіше зустрічаємося із новими підходами до управління проектами. Проекти використовуються для розробок нових продуктів і послуг, вдосконалення процесів та реорганізації структур, допомагають розсунути границі бізнесі та забезпечують чимало інших переваг. Організації стають все більше проектно-орієнтованими або проектно-залежними, а проекти – критично важливою складовою успіху як для перших, так і для других організацій. Плоскі та гнучкі організаційні структури стають нормою, заміняючи собою ієрархічні, бюрократичні структури минулого.

Глобальні зміни і проекти, що впроваджуються в країнах колишнього соціалістичного табору, стимулюють не тільки розвиток культури управління проектами в цих країнах, але й всеохоплюючий процес інтеграції знань, методів і моделей управління проектами. Формування для всіх професіоналів єдиних основ знань в галузі управління проектами, а також перенос західної культури в спільних проектах стимулюють активне засвоєння українськими менеджерами найновіших методів і засобів управління проектами. Особливого значення професіоналізм набуває в управлінні проектами і надзвичайними ситуаціями, де фактор часу стає найбільш критичним, а проекти – високо інтенсивними. В основному, це стосується більшості українських проектів реструктуризації підприємств та розвитку економіки.

Дана робота присвячена проблемам комп’ютерного моделювання управління бізнес-проектами, зокрема питанням моделювання планування проектів та управління ресурсами. Кожне підприємство по мірі свого розвитку зіштовхується з проблемами, виникаючими у зв’язку з підвищенням інтенсивності його діяльності та специфікою виконуваних задач. Застосування проектного підходу та впровадження систем управління проектами дозволяє розв’язати ряд таких проблем, як зростання кількості та підвищення складності проектів, вимог до термінів виконання та якості результатів, відсутність механізмів прогнозування та реального управління проектами, складність одночасного контролю багатьох процесів та ін. Актуальність розглянутих питань визначається необхідністю систематизації знань у галузі управління бізнес-процесами з позицій проектного підходу, розвитку методів автоматизації управління, вдосконалення процесів управління на певних стадіях життєвого циклу проекту, зокрема процесів календарного планування та управління ресурсами. Ефективне планування і управління ресурсами проекту підвищує шанси на те, що проект буде реалізований терміново, в рамках бюджету, правильно і результативно. Також підвищується ймовірність виявлення помилок на ранній стадії проекту та можливість їх своєчасного корегування, досягається більш ефективне використання ресурсів, зменшуються витрати.

В роботі розглянуто деякі теоретичні питання ефективного управління – основні поняття, характеристики проектів, системи управління проектами та коло розв’язуваних ними задач автоматизації. В роботі подано характеристику програмного пакету Spider Project і з використанням модельного прикладу розглянуто функціональні можливості пакету щодо розв’язання задач моделювання керування матеріалами та оптимізації розкладу виконання проекту.

 

Список литературы

 1. Бирюков В., Дрожжинов В. Проектный подход в современном бизнесе  http://www.intalev.ru/index.php?id=12418
 2. Воропаев В.И. Управление проектами в России. – М.: Аланс, 1995. – 225 с.
 3. Ефремов В. Проектное управление: модели и методы принятия решений  http://www.intalev.ru/index.php?id=17278
 4. Киреев Н. От треугольника к многограннику.  http://www.pmprofy.ru/content/rus/204/2047-article.asp
 5. Коновальчук Е.В., Новиков Д.А. Модели и методы оперативного управления проектами. – М.: ИПУ РАН, 2004, 63 с.
 6. Либерзон В.И. Программные средства управления проектами http://cig-development.ru/plan2.htm
 1. Либерзон В. Мнение експерта // Компьютерное обозрение. = №, 36, 2009, с.28
 2. Либерзон В. Spider Project – методология и пакет управления проектами http://www.spiderproject.ru/library/papercio.pdf
 3. Локк Д. Основы управления проектами. – М.: НIPPO, 2004, 253 с.
 4. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. Учебное пособие. - Омега-Л, 2009, 960с.
 5. Мартин П., Тейт К. Управление проектами. – СПб.: Питер, 2006, 224 с.
 6. Руководство пользователя Spider Project
 7. Cереда С. Рынок СУП: слово за российской спецификой. http://www.cnews.ru/reviews/free/software2005/articles/ppm_systems.shtml
 8. Чичаев М.Ф., Шелковая Н.Б., Малышенко А.А. Создание и реализация моделей управления проектированием на базе електронного архива проектной организации // САПР и графика. - №1, 2007, с. 44-50
 9. РМВОК® — Руководство к Своду знаний по управлению проектами (3-е изд.)

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Розробка автоматизованої системи диспетчеризації підприємства малого бізнесу – таксопарк «Алло! Таксі»
Курсовая работа — «Комп’ютерне моделювання управління центрами матеріалів та вартісними складовими з використанням СУП Spider Project»
Курсовая — «Управління проектами. Формування звітів у програмному середовищі Spyder Project»

Заказать курсовую работу