Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая — «Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю «Андріївський» м. Київ»

Курсовая — «Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю «Андріївський» м. Київ»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Організація та технологія обслуговування в готелях

Тема: Організація та технологія обслуговування споживачів готельних послуг на прикладі готелю «Андріївський» м. Київ

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ
1. Загальна характеристика готелю «Андріївський»
1.1. Місце розташування, підпорядкованість, призначення, рівень комфорту, види послуг, місткість, поверховність, типи номерів
1.2. Основні служби готельного підприємства, їх функції та склад. Організаційна структура управління закладу розміщення
1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку
1.4. Основні принципи гостинності
2. Організація та технологія обслуговування на житлових поверхах закладу розміщення
2.1. Функціональні обов'язки працівників поверхової служби
2.2. Організація та планування праці на поверсі
2.3. Технологічні цикли та операції послідовність їх виконання поверховим персоналом готелю
2.4. Організація та технологія надання додаткових послуг на поверсі
Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України «Про туризм» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 31, ст. 241
  2. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги  [Електронний  ресурс].  
  3. ДСТУ  4269:  2003.  Послуги  туристичні.  Класифікація  готелів [Електронний  ресурс].  
  4. Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг: Наказ Держтурадміністрації України від 16.03.2004 № 19
  5. Андреєва Г.І. Економічний аналіз: Навчально-методичний посібник. – К.: «Знання», 2008. – 263 с.
  6. Байлик  С.И.  Гостиничное  хозяйство.  Организация,  управление, обслуживание: учеб. пособ  / С. И. Байлик. –  2-е изд., перераб и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.
  7. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.
  8. Правила внутрішнього трудового розпорядку: [Електронний ресурс] 
  9. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

10. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Посібник. – К.: Кондор, 2003. – 398 с.

11. Руденко В.П. Основи готельної справи: [Електронний ресурс] 

12. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: учебное пособие  / А. В. Сорокина. – М.: Альфа-М; Инфра-М, 2006. – 304 с.

13. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч.посіб./За ред. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237с.

14. Сайт готелю «Андріївський»: [Електронний ресурс] 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу