Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю "Ореанда Премєр Готель" (м.Ялта набережна ім.Леніна,7/3)»

Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю "Ореанда Премєр Готель" (м.Ялта набережна ім.Леніна,7/3)»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: гостинично-ресторанный менеджмент

Тема: Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю "Ореанда Премєр Готель" (м.Ялта набережна ім.Леніна,7/3)

Объем: 41 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю

1.1.Базова характеристика готелю

1.2. Характеристика основних функціональних груп приміщень та номерного фонду

1.3. Аналіз архітектурно-планувальних рішень готелю

Розділ 2. Дослідження процесу організації надання послуг споживачам у готелі

2.1. Організаційна структура управління готелем

2.2. Структура технологічного процесу приймання, розміщення та експлуатації приміщень житлового фонду споживачами готелю

2.3. Організація роботи служби харчування

2.4. Характеристика та асортимент додаткових послуг готелю

Розділ 3. Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення системи організації праці персоналу готелю

3.1. Дослідження ресурсного забезпечення та визначення пріоритетних напрямків удосконалення організації надання основних та додаткових послуг у готелі

3.2. Розробка та обґрунтування пропозицій щодо розширення асортименту  додаткових послуг у готелі

Розділ 4. Оцінювання ринкового потенціалу та рівня конкурентоспроможності готелю

4.1. Дослідження ринку готельних послуг в районі розташування готелю

4.2. Аналіз потенціалу готелів-конкурентів, їх маркетингової політики, рівня якості обслуговування, інфраструктури та асортименту додаткових послуг

4.3. Аналіз концепції та маркетингової стратегії готелю

4.4. Дослідження цінової політики готелю

4.5. Можливі шляхи та перспективні напрямки підвищення конкурентоспроможності готелю

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання. – К.: Знання України, 2002.
 2. Аветисова А.О. Економіка ресторанного господарства.- Д.: Донецький державний університет еконорміки і торгівлі., 2007. – 185 с
 3. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма / Учебное пособие. – М.: АКАДЕМИЯ, 2005. – 192 с. (Высшее профессиональное образование).
 4. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов на Дону: «Феникс», 2003. – 380 с.
 5. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 304 с.
 6. Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000-2012 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.od.ukrstat.gov.ua
 7. Демьяненко С.Р. Основы бизнес-планирования туристической фирмы: Учебно-методическое пособие. / М.: Советский спорт, 2002. – 304 с.
 8. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика.// Навчальний посібник. – К.: ВД ”Професіонал”, 2006. – 304 с.
 9. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика.- К.: КНЕУ, 2005р. – 380с.
 10. Дурович А., Анастасова Л. Маркетинговые исследования в туризме: Учеб. - практ. пособие. - М.: Новое знание, 2002. -348 с.
 11. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського.- К.: Центр учбової літератури. 2007.- 280 с.
 12. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов. / Учебное пособие. – М.: ООО «Новое знание», 2004. – 391 с.
 13. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов.- Мн.: Новое знание., 2003. - 368с.
 14. Левицкая Е.В. Организация предпринимательства в туризме.: Учебное пособие. // Донецк: ДИТБ, 2000. – 312 с.
 15. Лук'янова Л.Г.,  Дорошенко  Т.Т.,  Мініч  І.М.  Уніфіковані технології готельних  послуг.  За ред. Федорченко В.К. - К.: Вища школа, 2001.-237с.
 16. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. – М.: Академия, 2004 – 268 с.
 17. Морозов М.А., Володоманова Н.Ю. Экономика гостиничного предприятия. – М.: «Талер», 2001, 198 с.
 18. Статистичний щорічник України за 2012 рік // Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.ukrstat.gov.ua
 19. Туризм в Україні / Статистичний бюлетень. – К.: Державна туристична адміністрація України, 2000-2012.
 20. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: Науково-навчальне видання. (Наукові редактори: Пазенок В.С., Федорченко В.К. Редактор та коректор Соляник С.Ф.) - К.: Київський університет туризму, економіки і права; Академія туризму України, 2008. – 825 с.
 21. Уніфіковані технології готельних послуг / Під ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища школа, 2001.
 22. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство: основні показники. Оцінка якості послуг. // навчальний посібник. К.: Київський інститут туризму, економіки і права, 1999. – 78 с.
 23. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 176 с.
 24. Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хозяйства / Учебное пособие. – М.: Изд-во РДЛ, 2005. – 224 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу