Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая работа — «Проектування холодного цеху підприємства харчування при базі відпочинку на 128 номерів»

Курсовая работа — «Проектування холодного цеху підприємства харчування при базі відпочинку на 128 номерів»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Тема: Проектування холодного цеху підприємства харчування при базі
відпочинку на 128 номерів

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Характеристика підприємства харчування при базі відпочинку на 128 номерів

2. Характеристика холодного цеху

3. Розрахункова частина

3.1. Обґрунтування типу і місткості підприємства харчування при базі відпочинку на 128 номерів

3.2. Визначення режиму роботи підприємства харчування

3.3. Складання таблиці та графіка завантаження залів

3.4. Визначення кількості страв і напоїв, які реалізуються в залі

3.5. Складання плану-меню та виробничої програми

3.6. Розрахунок холодного цеху

3.6.1.Розрахунок холодильного обладнання

3.6.2.Розрахунок необхідної кількості працівників цеху

3.6.3.Розрахунок немеханічного обладнання

3.6.4.Розрахунок площі цеху

4. Моделювання закладів ресторанного господарства

4.1. Об’ємно-планувальне рішення основного підприємства харчування при базі відпочинку на 128 номерів

4.2. Опис схеми розміщення обладнання у цеху

Висновки

Список літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. ДСТУ.4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
 2. Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. № 219 „ Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування».
 3. Наказ Мінекономіки від 03.01.2003 р. № 2 «Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування”.
 4. Аграновский Е. Д., Дмитриев Б. В. Основы проектирования и интерьер предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1982. – 144 с.
 5. Аносова М.М., Аграновский Е.Д., Лифанова Р.Ф. Организация производства на предприятиях общественного питания. — М.: Экономика, 1990.
 6. Арустамов З.А., Ванукевич А.С., Худайшукуров Т. Технологическое проектирование предприятий общественного питания в потребительской кооперации. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 208 с.
 7. Батрименко В. Основи проектування й інтер'єр підприємств харчування. – Тернопіль: Газда, 2002. – 314с.
 8. Бердичевский В. Х., Карсекин В. И. Проектирование предприятий общественного питания. – К.: Вища шк., 1988. – 207 с.
 9. Введенський А.П., Велика М.Д. Реконструкція підприємств громадського харчування і торгівлі. - К.: Либідь, 2003. - 128 с.
 10.  Галушко П.П. Структурні особливості підприємств харчування // Маркетинг та реклама, № 7, 2003. – с.17-19.
 11. Довідник керівника підприємства громадського харчування. - К.: Економіка, 2004. - 461 с.
 12.  Дощенко В.П. Підприємства громадського харчування. - К.: Либідь, 2001. - 176 с.
 13.  Нечипорук О. Організація роботи підприємств харчування. - К.: Економіка, 2002. - 254 с.
 14. Нікуленкова Т. Т., Маргелов В. Н. Проектування підприємств громадського харчування. - Харків.: Фант Лтд., 2001. - 175 с.
 15. Оборудование предприятий общественного питания. Справочник. М., Экономика, 2005. – 232с.
 16. Пономаренко В. Проектування підприємств харчування. – К.: Діло, 2000. – 285с.
 17. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. – Ростов н/Д :Феникс, 2000. – 320 с.
 18. Рокоча С. Особливості функціонування підприємств харчування в ринкових умовах. – К.: Либідь, 2003. – 157с.
 19. СанПиН № 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов.
 20. СанПиН № 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое.
 21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1983. – 718 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу