Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая работа — «Проектування десертного цеху підприємства харчування при готелі 5 зірок на 58 номерів»

Курсовая работа — «Проектування десертного цеху підприємства харчування при готелі 5 зірок на 58 номерів»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Тема: Проектування десертного цеху підприємства харчування при готелі
5 зірок на 58 номерів

Объем: 45 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Характеристика підприємства харчування при готелі 5 зірок на 58 номерів

2. Характеристика десертного цеху

3. Розрахункова частина

3.1. Обґрунтування типу і місткості підприємства харчування при готелі 5 зірок на 58 номерів

3.2. Визначення режиму роботи підприємства харчування

3.3. Складання таблиці та графіка завантаження залів

3.4. Визначення кількості страв і напоїв, які реалізуються в залі

3.5. Складання плану-меню та виробничої програми

3.6. Розрахунок десертногоцеху

3.6.1. Розрахунок механічного обладнання

3.6.2. Розрахунок холодильного обладнання

3.6.3.Розрахунок теплового обладнання

3.6.4.Розрахунок необхідної кількості працівників цеху

3.6.5. Розрахунок немеханічного обладнання

3.6.6. Розрахунок площі цеху

4. Моделювання закладів ресторанного господарства

4.1. Об’ємно-планувальне рішення основного підприємства харчування при готелі 5 зірок на 58 номерів

4.2. Опис схеми розміщення обладнання у цеху

Висновки

Список літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. ДСТУ.4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.
 2. Наказ МЗЕЗторгу України від 24.07.2002 р. № 219 „ Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування».
 3. Наказ Мінекономіки від 03.01.2003 р. № 2 «Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування”.
 4. Аграновский Е. Д., Дмитриев Б. В. Основы проектирования и интерьер предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1982. – 144 с.
 5. Аносова М.М., Аграновский Е.Д., Лифанова Р.Ф. Организация производства на предприятиях общественного питания. — М.:Экономика, 1990.
 6. Арустамов З.А., Ванукевич А.С., Худайшукуров Т. Технологическое проектирование предприятий общественного питания в потребительской кооперации. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 208 с.
 7. Батрименко В. Основи проектування й інтер'єр підприємств харчування. – Тернопіль: Газда, 2002. – 314с.
 8. Бердичевский В. Х., Карсекин В. И. Проектирование предприятий общественного питания. – К.: Вища шк., 1988. – 207 с.
 9. Галушко П.П. Структурні особливості підприємств харчування // Маркетинг та реклама, № 7, 2003. – с.17-19.
 10. Довідник керівника підприємства громадського харчування. - К.: Економіка, 2004. - 461 с.
 11.  Дощенко В.П. Підприємства громадського харчування. - К.: Либідь, 2001. - 176 с.
 12. Нікуленкова Т. Т., Маргелов В. Н. Проектування підприємств громадського харчування. - Харків.: Фант Лтд., 2001. - 175 с.
 13. Оборудование предприятий общественного питания. Справочник. М., Экономика, 2005. – 232с.
 14. Пономаренко В. Проектування підприємств харчування. – К.: Діло, 2000. – 285с.
 15. Рокоча С. Особливості функціонування підприємств харчування в ринкових умовах. – К.: Либідь, 2003. – 157с.
 16. СанПиН № 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов.
 17. СанПиН № 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое.
 18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1983. – 718 с.
 19. Сборник рецептур мучних кондитерських и булочних изделий для предприятий общественного питания.-М. :3кономика, 1998.
 20. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства / Л.Ф. Зверева, З.С. Немцова, Н.П. Волкова. - М: Легкая и пищевая промышленность, 1983.
 21. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулочных изделий, 2006.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу