Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Гостинично – ресторанный бизнес->Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю «CityHotel» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 56а)»

Курсовая работа — «Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю «CityHotel» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 56а)»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: организация отельного хозяйста

Тема: Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю «CityHotel» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 56а)

Объем: 46 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю

1.1.Базова характеристика готелю

1.2. Характеристика основних функціональних груп приміщень та номерного фонду

1.3. Аналіз архітектурно-планувальних рішень готелю

Розділ 2. Дослідження процесу організації надання послуг споживачам у готелі

2.1. Організаційна структура управління готелем

2.2. Структура технологічного процесу приймання, розміщення та експлуатації приміщень житлового фонду споживачами готелю

2.3. Організація роботи служби харчування

2.4. Характеристика та асортимент додаткових послуг готелю

Розділ 3. Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення системи організації праці персоналу готелю

3.1. Дослідження ресурсного забезпечення та визначення пріоритетних напрямків удосконалення організації надання основних та додаткових послуг у готелі

3.2. Розробка та обґрунтування пропозицій щодо розширення асортименту  додаткових послуг у готелі

Розділ 4. Оцінювання ринкового потенціалу та рівня конкурентоспроможності готелю

4.1. Дослідження ринку готельних послуг в районі розташування готелю

4.2. Аналіз потенціалу готелів-конкурентів, їх маркетингової політики, рівня якості обслуговування, інфраструктури та асортименту додаткових послуг

4.3. Аналіз концепції та маркетингової стратегії готелю

4.4. Дослідження цінової політики готелю

4.5. Можливі шляхи та перспективні напрямки підвищення конкурентоспроможності готелю

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аветисова А.О. Економіка ресторанного господарства.- Д.: Донецький державний університет еконорміки і торгівлі., 2007. – 185 с
  2. Демьяненко С.Р. Основы бизнес-планирования туристической фирмы: Учебно-методическое пособие. / М.: Советский спорт, 2002. – 304 с.
  3. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика.// Навчальний посібник. – К.: ВД ”Професіонал”, 2006. – 304 с.
  4. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. - Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського.- К.: Центр учбової літератури. 2007.- 280 с.
  5. Лук'янова Л.Г.,  Дорошенко  Т.Т.,  Мініч  І.М.  Уніфіковані технології готельних  послуг.  За ред. Федорченко В.К. - К.: Вища школа, 2001.-237с.
  6. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. – М.: Академия, 2004 – 268 с.
  7. Морозов М.А., Володоманова Н.Ю. Экономика гостиничного предприятия. – М.: «Талер», 2001, 198 с.
  8. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: Науково-навчальне видання. (Наукові редактори: Пазенок В.С., Федорченко В.К. Редактор та коректор Соляник С.Ф.) - К.: Київський університет туризму, економіки і права; Академія туризму України, 2008. – 825 с.
  9. Уніфіковані технології готельних послуг / Під ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища школа, 2001.
  10. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне господарство: основні показники. Оцінка якості послуг. // навчальний посібник. К.: Київський інститут туризму, економіки і права, 1999. – 78 с. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Характеристика стану готельної індустрії та перспективи її розвитку в Автономній Республиці Крим»
Курсовая — «Сучасні технології страв з імбіру. Їх якість»
Курсовая — «Роль та значення адміністративно-господарської служби в організації роботи готелю»

Заказать курсовую работу