Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Товароведение->Курсовая работа — «Порівняльна характеристика якості та асортименту морозива різних виробників»

Курсовая работа — «Порівняльна характеристика якості та асортименту морозива різних виробників»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Товарознавство

Тема: Порівняльна характеристика якості та асортименту морозива різних виробників

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. Характеристика морозива як продукту. Якість та асортимент морозива

1.1. Аналіз ринку морозива в Україні

1.2. Класифікація та асортимент морозива

1.3. Хімічний склад,  харчова цінність та якість морозива

Розділ 2. Порівняльна характеристика якості та асортименту морозива різних виробників

2.1. Організація, об’єкт та методи дослідження

2.2. Аналіз якості морозива різних виробників

2.3. Аналіз асортименту морозива

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Список використаних джерел

 

Вступ 

Морозиво – один з найпопулярніших солодких десертів, виготовлених на основі молока, вершків, цукру, фруктів і інших смакових і ароматичних добавок. Морозиво може служити не тільки десертом, але і їжею. Морозиво являє собою збалансований продукт харчування, до складу якого входить молочний жир, білки, цукру і мінеральні речовини. 

В останні десятиліття у світі, а останніми роками і в Україні, у продажу з’явилася ціла низка продуктів, які продаються під назвою морозива, хоча в класичному розумінні морозивом не вважаються. До цих продуктів можна віднести заморожений заварний крем, заморожений йогурт, мелорин (морозиво, в якому молочний жир повністю чи частково замінений рослинними жирами), шербет (заморожений десерт на основі рослинного жиру), фруктове морозиво, фруктовий лід, заморожені кондитерські вироби тощо. Для вказаних продуктів більше підходить назва «заморожені десерти».

Реаліями вітчизняного ринку в останні роки є те, що у продаж надходить багато продукції під назвою молочного, вершкового морозива чи пломбіру, в якому молочний жир замінений на рослинний. Причиною такого явища передусім є прагнення здешевити готовий продукт за рахунок використання менш цінних компонентів.

Таким чином, представлена тема дослідження є актуальною та практично значущою, особливо з точки зору того, що морозиво – продукт високої поживної цінності, споживання якого на душу населення в Україні істотно поступається аналогічним показникам розвинутих країн, а також уповільнюється через агресивні дії виробників товарів-субститутів.

Метою курсової роботи є порівняльна характеристика якості та асортименту морозива різних виробників.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

 1. Виконати аналіз ринку морозива в Україні.
 2. Навести особливості класифікації та асортименту морозива.
 3. Визначити хімічний склад, харчову цінність та якість морозива.
 4. Визначити організацію, об’єкт та методи дослідження.
 5. Провести аналіз якості морозива різних виробників.
 6. Виконати аналіз асортименту морозива.

Об’єктом дослідження є процеси формування якості та асортименту морозива, а предметом – порівняння якості та асортименту морозива вітчизняних виробників.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та пропозицій, викладених на 41 сторінці машинописного тексту.

Курсова робота ілюстрована 12 таблицями і 2 рисунками. При написанні використано 22 літературних джерела.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Егоров И. В. Теория и практика управления товарными системами / И.В.Егоров. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 308 с.
 2. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / В.Я.Кардаш. – К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.
 3. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології, управління якістю / Л.С.Кириченко, Н.В.Мережко. – К.: КНТЕУ, 2011. – 446 с.
 4. Кладий А. Г. Производство мороженого и вафельных изделий / А.Г.Кладий, В.А.Выгодин. – М.: Галактика, 2003. – 317 с.
 5. Коваленко Т. Все для мороженого: обзор рынка оборудования, ингридиентов и упаковки для производства мороженого / Т.Коваленко // Продукты питания. – 2012. – № 3. – С. 15-16.
 6. Ковальчук Т. М. Оперативний аналіз кон’юнктури ринку / Т.М.Ковальчук // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 42-50.
 7. Маланина А. Н. Особенности рецептур для мороженого / А. Н. Маланина // Молочная промышленность. – 2013. – № 2. – С. 22.
 8. Малина И. Л. Научно-технологические методы выбора сырья в производстве мороженого / И. Л. Малина // Пищевая промышленность. – 2004. – № 11. – С. 40–41.
 9. Малина И. Л. Особенности применения растительных жиров «Союз» в производстве мороженого / И. Л. Малина // Пищевая промышленность. – 2009. – № 6. – С. 50.
  • Морозиво з комбінованим складом сировини: Загальні технічні умови: ДСТУ 4735:2007. – [Чинний від 1 січня 2008 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 24 с.
  • Морозиво молочне, вершкове, пломбір: Загальні технічні умови: ДСТУ 4733:2007. – [Чинний від 1 січня 2008 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 24 с.
  • Морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід: Загальні технічні умови: ДСТУ 2435-94. – [Чинний від 1 січня 1995 р.]. – К.: Держспоживстандарт України, 1994. – 36 с.
  • Оленев Ю. А. Комплекс показателей характеристик мороженого / Ю.А.Оленев // Молочная пром-ть. – 2003. – № 5/6. – С. 19-21.
  • Полозова А. Н. Оптимизация ассортимента / А.Н.Полозова // Молочная пром-ть. – 2010. – № 3. – С. 11-15.
  • Процюк Н. І. Системне управління якістю продукції як фактор ефективної діяльності підприємства / Н.І.Процюк // Аграрна наука і освіта. – 2011. – Т. 6, № 5. – С. 148-150.
  • Родина Т.Г., Коснырева Л.М., Карагодин В.П. и др. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и пищевых жиров. – М.: «Инфра-М», 2010. – 544 с.
  • Ромоданова В. О. Оцінка якості морозива / В.О.Ромоданова, Т.П.Костенко, В.М.Поліщук // Харчова і переробна пром-ть. – 2007. – № 10 (220). – С. 25-29.
  • Справочник по товароведению продовольственных товаров/Под ред. Т.Г. Родиной. - М., КолосС, 2003. – 608с.
  • Степанова Л. И. Технологии мороженого / Л. И. Степанова // Молочная промышленность. – 2007. – № 1. – С. 44–45.
  • Товароведение однородных групп продовольственных товаров: Учебник / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. Л.Г. Елисеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 930 с.
  • Шубина О. А. Ингредиенты для мороженого / О. А. Шубина // Молочная промышленность.– 2012. – № 3. – С. 91.
  • Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность: учеб.-справ. пособие/Н.И. Дунченко, А.Г. Храмцов, И.А. Макеева и др.; под общей ред. В.М. Позняковского. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 477с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая работа — «Система інформації покупців в магазині та організація і технологія розміщення внутрімагазинної реклами»
  Реферат — «Ковбасні вироби: особливості виробництва, класифікація асортименту, показники якості, типові порушення рецептур з метою створення не обрахованих надлишків»
  Диплом — Товарознавча характеристика та оцінка якості і конкурентоспроможності продуктів для дитячого харчування

  Заказать курсовую работу