Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Туризм->Курсовая — «Вдосконалення медичного обслуговування туристів на підприємтсвах готельного господарства»

Курсовая — «Вдосконалення медичного обслуговування туристів на підприємтсвах готельного господарства»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: організація готельного господарства

Тема: Вдосконалення медичного обслуговування туристів на підприємтсвах готельного господарства

Объем: 37 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКАРЇНІ

1.1. Характеристика сучасного стану готельного  господарства України: проблеми і динаміка розвитку

1.2. Система управління якістю готельних послуг

1.3. Необхідність та основні завдання медичної служби в готельному господарстві

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «КИЇВСЬКА РУСЬ»

2.1. Загальна характеристика готелю «Київська Русь»

2.2. Організація надання додаткових послуг в готельному комплексі «Київська Русь»

2.3. Аналіз діяльності медичної служби в готелі

РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ

3.1. Напрямки вдосконалення медичної служби в готелі

3.2. Вдосконалення медичного страхування в туристичній галузі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію - № 910 від 03.07.2006.
  2. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) - № 297 від 15.03.2006-08-02.
  3. Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму - № 390-р від 27.06.03.
  4. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002- 2012 роки - № 583 від 29.04.02.
  5. Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства - № 1136 від 17.08.02.
  6. Про стандартизацію - №2408-ІІІ від 17.05. 2001.
  7. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” - №1282-ІУ від 18.11.2003.
  8. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ Держтурадміністрації України № 19 від 16.03.04).
  9. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг (Наказ Держстандарту №37 від 27.01.1999, зареєстровано у Мін”юсті 15.04.1999 за №236/3529).

10. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обв”язковій сертифікації в Україні (Наказ Дежспоживстандарту №28 від 01.02.05., зареєстровано у Мін”юсті 04.05.05. за № 466/10746).

11. Укази Президента України про застосування безвізового в"їзду в Україну громадян США, Канади, ЄС, Канади, Японії, Швейцарської конфедерації, Ліхтенштейну, Монако, Андорри.

12. ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги” (чинний від 01.07.2004).

13. ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів” (чинний від 01.07.2004).

14. ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення” (чинний від 01.10.2006).

15. ДСТУ 3279-95. Стандартизація послуг: Основні положення,- К.: Держстандарт України, 1995.- 11 с.

16. ISO/TC № 606 Системи менеджменту якості - Вимоги.

17. ISO/TC № 605 Системи менеджменту якості - Основоположні принципи і словник.

18. Агафонова Л.Т., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес. – К., 2002.

19. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К., 2001.

20. Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Збірник наукових статей – К.: 2006 р. – Випуск 1 – Ч.2. – 565 с.

21. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг. – Київський інститут туризму, економіки і права. – Київ.: 2004 – 76 с.

22. Гресєва І.М. Класифікація готелів за кордоном і в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження– К.: 2005 – Випуск 1. – Ч.1 – 565с.

23. Гостиницы в интерьере города // Гостиничный бизнес.–2007.- №1–98с.

24. Герасименко В.Ц. Основы туристичекого бизнеса. – Одесса: “Черноморье”, 2007. – 160 с.

25. Гостиничный и туристический бизнес. Под ред.проф.Чудновского А.Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. Изд-во ЭКМОС, 2008. – 352 с.

26. Гергуль А.І. Нові явища у готельному бізнесі світу кінця ХХ ст. та їх вплив на готельне господарство Європи. // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К.: 2001. – Випуск 2. – 655 с.

27. З історії вітчизняного туризму. Збірник наукових статей.–К.: 2006. –315с.

28. Звезды зажигаются людьми // Гостиничный бизнес. – 2007. - № 1.– 98 с.

29. Кухар О.В. Сучасні проблеми готельного господарства Києва // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К.: 2003. – Випуск 1.–Ч.2.–565 с.

30. Ковешников В.С., Бунтова Н.В. Основные тенденции развития туризма в Украине // Развитие туризма – важное направление подъема экономики Украины: материалы 3 Международной научно-практической конференции. Донецк; ДИТБ, 2002. – 364 с.

31. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. ФПУ інститут туризму. – К.: 2007. – 176 с.

32. Лобанов А.Г. Привлечение инвестиций в туризм Украины // Там же. – С. 98

33. Мозгова О. Готель бізнес класу п‘ять зірок. // Галицькі контракти. – 2007. - № 6, 7-13 лютого. – С. 24

34. Науменко Г.Я. Завдання і перспективи розвитку туристичної галузі в України Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. – К.: 2005. – С. 321

35. Роберман Н.Д. Создание малых гостиниц – одно из направлений развития туризма в Донецком регионе // Развитие туризма – важное направление подъема экономики в Украине: материалы 3 международной научно-практической конференции. – Донецк; ДИТБ, 2004. – С. 223-225

36. Союз профессионалов // Гостиничный бизнес. – 2006. - № 1. – 62-63 с.

37. Туризм в Україні на зламі тисячоліть. Думки фахівців // 6 континетов. – 2007. № 1. – 3 апреля. – 5-6 с.

38. Туристические новости. – 2006. - № 1. – С. 5

39. Цибух В.І., Вихристенко Б.І., Попович С.І. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К.: 2009. – Випуск 2. – С. 655

40. Цыбух В.И., Туризм – важная и перспективная отрасль экономики Украины Туристические новости. – 2008, октябрь. – С.1

41. Щербакова М., Юрій Халіпов: нам потрібен європейський готельний бізнес. Найкраще п‘ятизірковий … // Галицькі контракти. – 2006. – 30 липня. – С. 38 42.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Формирование и развитие рынка рекреационных и туристических услуг Севастопольского региона»
Курсовая — «Анализ условий экскурсоведения как науки»
Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «Ексі»»

Заказать курсовую работу