Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Туризм->Курсовая — «Інновація у організації інформаційно-екскурсійного обслуговування туристів»

Курсовая — «Інновація у організації інформаційно-екскурсійного обслуговування туристів»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: управление инновациями в туристическом бизнесе

Тема: Інновація у організації інформаційно-екскурсійного обслуговування туристів

(Инновация в организации информационно-экскурсионного обслуживания туристов)

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретико-практичні аспекти організації інформаційно- екскурсійного обслуговування туристів на інноваційних засадах

1.1. Екскурсійне обслуговування туристів: сутність, види, стандарти

1.2. Організація екскурсійної діяльності

1.3. Організація підготовки інноваційного екскурсійного продукту

Розділ 2. Дослідження ефективності організації інформаційно-екскурсійного обслуговування туристів Карпатського регіону

2.1. Оцінка туристичного потенціалу Карпатського регіону

2.2. Оцінка ефективності організації інформаційно-екскурсійного обслуговування туристів та впровадження інновацій Карпатського регіону

Розділ 3. Напрями підвищення ефективності впровадження інновацій у організацію інформаційно-екскурсійного обслуговування туристів Карпатського регіону

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Блистів Т. Формування змісту підготовки кадрів для сфери туризму у ВНЗ фізкультурного профілю // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2003. – Вип.. 7. Т. 1. – С.153-156.
  2. Грицик В.В., Маркітант Ю.П., Медиковський М.О., Параїл В.І. Картографічно-інформаційне забезпечення і використання геоінформаційних технологій в рекреаційно-туристичному освоєнні Карпатського регіону // Матеріали міжнародного конгресу “Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку”. Праці міжнародного конгресу 23-28 травня 2000 року. Трускавець. 2000 р. С. 66-73.
  3. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки. / Зб. нормативно-правових актів “Правове регулювання туристичної діяльності в Україні” під заг. ред. проф. В.К.Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
  4. Жданова О.М. Особливості підготовки фахівців в інститутах фізичної культури за освітнім напрямом “Туризм” (0504), спеціальністю “Туризм” (050400) // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення / Матеріали 1V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: ЛДІК, 2004. –С. 264-266.
  5. Заневська Л. Г. Інформаційні технології у професійній підготовці фахівців спортивно-оздоровчого туризму // Теорія і методика фізичного виховання. - Харків, 2004. № 1(13). – C 40-43.
  6. Заневська Л. Структура та зміст дисципліни “Інформаційні технології в туризмі” / Зб. наук. праць “Молода спортивна наука України”. – Львів, 2004.- Вип. 8.- Т. 4.- С. 149-153.
  7. Малахова Н. Н., Ушаков Д.С. Інновації в туризмі й сервісі. - М.: ИКЦ "МАРТ", Ростов н/Д: Видавничий центр "МАРТ", 2008.-224с. ("Туризм і сервіс");
  8. Музика Н., Самковський Ю. Рекреаційна діяльність і туризм в Карпатському регіоні // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення / ІІ Регіональна науково-практична конференція. 11-12 травня 2000 року. – Львів. ДКМПСТУ, ЛДІФК, РЛП “Знесіння”. С. 26-27.
  9. Новиков В.С. Інновації в туризмі: учеб. Посібник для студ. высш. учеб. закладів/ В.С. Новиков. - М.: Видавничий центр "Академія", 2007. - 208 с.;
  10. Хуберт К. Холистическая сущность туризма // «Теория и практика физической культуры». № 8. 2000 г. – М. – с 53-54.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Формирование и развитие рынка рекреационных и туристических услуг Севастопольского региона»
Курсовая — «Анализ условий экскурсоведения как науки»
Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «Ексі»»

Заказать курсовую работу