Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая работа — «Аудит розрахунків з бюджетом»

Курсовая работа — «Аудит розрахунків з бюджетом»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: аудит

Тема: Аудит розрахунків з бюджетом

Объем: 42 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Загальні підходи до аудиту розрахунків з бюджетом

2. Аудит ПДВ

3. Аудит податку на прибуток (приклад)

4. Аудит ПДФО

5. Проблеми пов’язані з аудитом розрахунків з бюджетом під час аудиторської діяльності

Висновки

 

Список використаної літератури

  1. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР .
  2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на додану вартість" від 26 грудня 1992 р. № 14-92 .
  3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи у зв'язку з введенням у дію Закону України "Про податок на додану вартість" від 9 червня 1997 р. № 540 .
  4. Інструкція про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 10 лютого 1993 р. № 3 .
  5. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 р. №
  6. 141.
  7. Наказ Головної державної податкової інспекції "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість та акцизного збору за товари, ввезені із-за меж митних кордонів України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за межі митних кордонів України" від 31 травня 1994 р. № 44 .
  8. Лист Державної податкової адміністрації України "Про бухгалтерський облік податку на додану вартість" від 14 серпня 1997р. №18-4158 .
  9. Правила податкового обліку податку на додану вартість, затверджені наказом Державної податкової адміністрації України 22 липня 1997 р. № 241.

10. Порядок проведення одноразового перерахунку сум податкового кредиту і податкових зобов'язань з податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 1997 р. № 419.

11. Закон України «Про аудиторську діяльність» (із змінами та доповненнями) від 22 квітня 1993 року N 3125-XII.

12. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями) від 16.07.99 р. №996-XIV.

13. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року N 2939-XII

14. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 року N 509-XII

15. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» (із змінами та доповненнями) від 17 липня 1997 року N 469/97-ВР

16. Іванова Е. В. Про оцінку ефективності податкового контролю // Фінанси - 2008. - №1. - с. 76 - 77.

17. «Кодекс Професійної Етики Аудиторів України»Аудиторська Палата України Рішення від 18.12.1998 р. № 73

18. Конституція України (основний закон). Прийнята ВР України від 28.06.1996 р.

19. Аудит і аудиторська діяльність / За редакцією Маяковської М.С. – К. : Урожай, 2001.

20. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища школа. – Знання. 1998.

21. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація.-К.:Т-во “Знання”, НОО, 2001.- 402 с.

22. Зубілевич С.Л., Голов С.Ф. Основи аудиту. – Київ: Ділова України, 2001.- с.276.

23. Кузьминский А.І. Аудит. Практичний посібник.-К., 2002.

24. Меліхова Т.О. Розвиток зовнішнього та внутрішнього аудиту податків на підприємствах // Економіка та держава - 2010 - №1 - с. 52 - 56.

25. Меліхова Т.О. Економічне обґрунтування підвищення ефективності зовнішнього аудиту податків // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво - 2010 - №2 - с. 131 - 135.

26. Матвієнко Т.О. Програма аудиту зобов'язань за податками та зборами // Формування ринкових відносин в Україні - 2010 - №12 (115) - с.99 - 104.

27. Методичні вказівки з планування обов'язкового аудиту фінансової звітності // аудитор України - 2011 - №4 (187) - с. 24 - 27.

28. Національні нормативи аудиту. - К.: Основа, 2000.-274 с.

29. Шеремет А.Д. та ін. Аудит. М.:Інфра, 2001.- 240 с.

30. Шадилова С.Н. Бухгалтеру о внутреннем аудите. – М.: АО ДИС, 1995.- 144 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу