Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая — «Показники використання устаткування цеху»

Курсовая — «Показники використання устаткування цеху»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: бухгалтерский учет

Тема: Показники використання устаткування цеху

(Показатели использования оборудования цеха)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Теоретична частина

1. Поняття «основних засобів» та їх класифікація

2. Основні показники ефективності використання обладнання цеху

3. Напрямки підвищення ефективності використання обладнання цеху

Практична частина

Висновок

Література

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2005.

2. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 2007.

3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, Эльга,2010

4. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 2009.

5. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 2007.

6. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2010.

7. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и статистика, 2008.

8 Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 2009.

9. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2006.

10. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2009.

11. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 2009.

12. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2008.

13. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2009.

14. Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 2004.

15. Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. — К.:Либідь, 2007.

16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во КНЕУ, 2010.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу