Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая работа — «Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами»

Курсовая работа — «Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: фінансовий облік

Тема: Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами

Объем: 43 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧО – ФІНАНСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  ТзОВ  «ЕКО»

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

2.1 Порядок видачі сум і оплата витрат по відрядженню

2.2 Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» затверджений Міністерством фінансів України від 22.06.2000 року №1829-III.

2. Постанова КМУ від 12.06.2011р. №523 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон"

3. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ. Затверджена Наказом Держказначейства України від 08.12.2000р. №125.

4. Закон України від 22.05.97р. №283 "Про оподаткування прибутку підприємств".. зі змінами та доповненнями

5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для студ. спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. закл. / За ред. Ф. Ф. Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2008. - 688с.

6. "Бізнес" додаток "Бухгалтерія" 13 листопада 2008р.//Назарбаева P. "Розрахунки з підзвітними особами.

7. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бух обліку: Підруч. - К.: КНЕУ, 2006. - 334с.

8. Лишиленко О.В. «Бухгалтерський облік». Підручник – Київ: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2006, -632 с.

9. H.M. Ткаченко ''Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України" 5-те видання, доповнене й перероблене) Київ "АСК" 2006.

10. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. «Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках», Київ «АСК» 2010р.

11. Н.Н. Грабова, В.Н. Домбровський «Бухгалтерський облік в виробництвах і торгових підприємствах», Київ «АСК»2002р.

12. Котенко Н.К «Бухгалтерський облік в торгівельних та харчових підприємствах» Київ «Студ. Центр» 2003р.

13. http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/10368/99/templ

14. http://www.eko.com.ua/view.requisits/

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

Заказать курсовую работу