Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Учет и аудит->Курсовая работа — «Стан та напрям удосконалення обліку натходження виробничих запасів відповідно до П(с)БО 9 "Запаси" на підприємстві»

Курсовая работа — «Стан та напрям удосконалення обліку натходження виробничих запасів відповідно до П(с)БО 9 "Запаси" на підприємстві»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: Фінансовий облік

Тема: Стан та напрям удосконалення обліку натходження виробничих запасів відповідно до П(с)БО 9 "Запаси" на підприємстві

Объем: 27 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Виробничо-фінансова характеристика  підприємства ТОВ “Агрофірма Павлівка”.

2.Економічний зміст виробничих запасів, їх класифікація і завдання обліку.

2.1 Організація складського господарства і облік на складах 

3.Методи оцінки вибуття запасів

4.Бухгалтерський облік вибуття запасів.

4.1 Облік відображення реалізації запасів.

4.2 Облік відображення списання запасів на виробництво

4.3 Облік відображення виявлення нестач при інвентаризації з вини осіб і при умові, що винних не встановлено.

4.4 Облік відображення передачі  виробничих запасів у статутний капітал іншого підприємства.

Висновки та пропоозиції

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік. – Житомир: Рута, 2000
 2. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В. Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: Рута, 2009
 3. Бутинець Ф.Ф. Малюга Н.В. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти, звітність. - Житомир: Рута, 2010
 4. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник. -  Житомир: ЖІТІ, 2009
 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736 с. – Укр. мовою.
 6. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2009. – 800 с.
 7. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / За ред. М.Ф. Огійчука та В.М. Пархоменка. –Х.: Фактор, 2008. – 464с.
 8. Волкова І.А.“Фінансовий облік 1”  . Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2008 р.214 с.
 9. Волкова І.А.“Фінансовий облік 2” . Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2008 р. 256 с.
  • Сопко В.В. Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю, аналізу. – К.: КНЕУ, 2010
  • Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 2010. – 631 с. – (Вища освіта XXI століття).
  •  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: “А.С.К.”, 2011.
  • Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. /За ред. проф. М.Ф. Огійчука.-6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011.-1042 с.
  • Додаткова:

   1. Білоусько В.С., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 6-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред. В.С. Білоруська. К., Алерта -2010.- 402 с.
   2. Вербило О.Ф., Бойко З.І., Кондрицька Т.П., Якрошинський В.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (Національний аграрний університет). За ред. доц., канд. екон. наук О.Ф. Вербило. – К.: НАУ, 2004, с – 424.
   3. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /За ред. (Економіка. Фінанси. Право) М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 266с. –.
   4. Деречина  В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник /За ред.. Деречина В.В./ - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.
   5. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

   Інтернет - ресурси:

   Бібліотека он-лайн: Бухгалтерський облік http://www.readbookz.com/cat/3.html 

   Газета «Все про бухгалтерський облік» http://vobu.kiev.ua

   Електронна бібліотека http://pidruchniki.com.ua/

   Електронна бібліотека http://www.studentbooks.com.ua/

   Електронна бібліотека http://www.twirpx.com/files/financial/

   Наукова бібліотека http://pulib.if.ua/

   Книги видавництва «ЦНЛ» http://yourbooks.vipcentr.ru/

   Бібліотека економіста http://library.if.ua/

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Порядок формування та облік фінансвоих результатів діяльності підприємства»
  Диплом — «Теоретичні та практичні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємства»
  Диплом — «Методики оцінювання, обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства»

  Заказать курсовую работу