Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — Сучасні інструменти регулювання міжнародних торгових відносин

Курсовая — Сучасні інструменти регулювання міжнародних торгових відносин

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: международная экономика

Тема: Сучасні інструменти регулювання міжнародних торгових відносин

(Современные инструменты регулирования международных торговых отношений)

Объем: 43 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи міжнародної торгівлі

1.1. Поняття, класифікація та форми міжнародної торгівлі

1.2. Роль міжнародної торгівлі для економічного розвитку країни

Розділ 2.  Основні інструменти регулювання міжнародних торгових відносин

2.1. Інституціональне регулювання міжнародних торгових відносин

2.2. Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Мито, його види та функції

2.3. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування

Розділ 3. Міжнародна торгова співпраця України

3.1. Політика сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

3.2. Запобігання демпінгу та тіньової міжнародної торгівлі в Україні

Висновок

 

Список літератури

  1. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. [Текст]: навч. посібн О. П.  Гребельник//. - Київ: Центр навчальної літератури.  - 2005. - 696 с.
  2. Державна допомога виробникам в Україні: реформування відповідно до норм СОТ та ЄС [Текст] Ваврищук В., Каліщук Е., Таран С., Хойні Я., Ясько Н., за ред. С. Касьянова//. - К.: Нора-Друк, 2004. - 86 с.
  3. Козак Ю.Г Міжнародна економіка. [Текст]: навч. посібн.  Ю.Г., Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського.-К.:ЦУЛ,2004.- 672с.
  4. Корупція в Україні національне дослідження стану корупції у сфері регуляторної політики: митні процедури»  [Текст]/  лист ДМСУ. -  2009.
  5. Митна політика та митна безпека України [Текст] / П.В. Пашко, П.Я. Пісной // Фінанси України. – 2009. – №1. – С.74–86.
  6. Митна політика України як стимулятор економіки в умовах інтеграційних процесів [Текст] /   А. Луцик// Економічний аналіз. -№ 7.-  2010 .-  с.91-93.
  7. Митна складова економічної безпек и держави: наукове обґрунтування та оцінка сучасного стану [Текст] /  В. Мартинюк// Наука молода. - № 11. -2009.- С.118-123.
  8. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах економічної конкуренції [Текст] /  О.Ф. Івашина //. – 2009.- с.1-5.
  9. Митно-тарифне регулювання як інструмент наповнення державного бюджету України [Текст] /  К. І. Новикова// Фінанси.- 2009 с.1-7.

10. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні [Текст] / Т. М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №11. - C.110-118.

11. Протекціонізм та вільна торгівля у митній політиці україни [Текст] /  К.І. Новикова//  Академія митної служби України. – 2009. - с.1-8.

12. Сучасна митна політика України та шляхи її вдосконалення[Текст] /   І. М Бобух., В.І. Глухова, О. В.Ковтун // студ. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. - Випуск 6. -2011. - с.139-141.

13. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля [Текст]: навч. посібн. Т. М. Циганкова; Київський нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 487с.

14. Внешнеэкономическая деятельность [Текст]: учебное пособие,  А.П. Клетеник, Г.Е. Баженов, И.Н. Андреева // Вуз: НГТУ.-  2009.- 445 с.

15. Оптимизация тарифного регулирования таможенно-транспортной деятельности Украины [Текст] / А. В. Шахов, В. М. Питерская//. – 2008. –с.183-195.

16. Практическое применение электронного декларирования [ Текст] / В.И. Карасюк // Таможенное обложение. - №1. - 2007. с. 3.

17. Электронное будущее таможенного декларирования [ Текст] / Г.  Гриц // Таможня и ВЭД.- № 7.  - 2005. - С.18-21.

18. Энциклопедический словарь экономики и права [Текст] /  М: Вуз и школа 2005. – 546с.

19. Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Державної митної служби України «Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України». – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id= =3528

20. Визначення митної вартості, Нарахування та оптимізація митних платежів – Режим доступу:  http://www.kpl.net.ua/Customs_brokerage_services.html

21. Визначення походження товару як фактор побудови виробничої схеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nalogovnet.com/uk/nalogovye-izmenenija-/539-proisxozhdeniya-tovara-kak-faktor-postroeniya.html

22. В Україні митне оформлення та контроль товарів тепер має часові межі [Електронний ресурс]. Режим доступу:

23. Державна митна служба України  – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index

24. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12

25. Зобов’язання України, які містяться у Звіті Робочої групи з питань вступу до СОТ. – Режим доступу: http://www.nepu.com.ua/ua/publication/content/585.htm.

26. Електронне декларування: ризикована необхідність «Юридична газета», Козлов Сергій . Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/ru/oarticle/1327/

27. Кількість необхідних для митного оформлення документів буде зменшено [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://friedman.com.ua/ua/articles/show/5445?PHPSESSID=f286418b9a8a93cdd311880d6e015274 - Загол. з екрану

28. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15- Загол. з екрану

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу