Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — Підготовка зовнішньоекономічної угоди з імпорту автомобілів TOYOTA

Курсовая — Підготовка зовнішньоекономічної угоди з імпорту автомобілів TOYOTA

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: міжнародна економічна діяльність України

Тема: Підготовка зовнішньоекономічної угоди з імпорту автомобілів TOYOTA

(Подготовка внешнеэкономического договора по импорту автомобилей TOYOTA)

Объем: 42 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ TOYOTA

1.1. Аналіз світового ринку TOYOTA

1.2. Аналіз українського ринку TOYOTA

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДАНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ

2.1. Законодавча база

2.2. Нормативно-правові умови здійснення даного контракту

РОЗДІЛ 3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ

РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТУ АВТОМОБІЛІВ TOYOTA

ВИСНОВКИ

 

Введение 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції країн при формуванні єдиного світового простору важливого значення набуває прискорення інтеграції українських ринків до основних міжнародних товарних ринків. За роки незалежності Україна суттєво просунулась на шляху до інтеграції у світовий автомобільний ринок, на якому вона зайняла досить активну позицію, але втратила її у зв’язку з економічною кризою.

Метою курсової роби є дослідження ринку, зовнішнього та внутрішнього, автомобілів TOYOTA в Україні Визначити можливості та перспективи розвитку імпорту. Проаналізувати проблеми та шляхи вирішення та складання і визначення зовнішньоекономічного контракту з імпорту автомобілів.

Об’єктом роботи є ринок автомобілів TOYOTA. Імпорт автомобілів та зовнішньоекономічний контракт на імпорт.

Предметом дослідження роботи є практичні, методичні та теоретичні питання, які пов’язані з імпортом автомобілів.

Завданням курсової роботи є:

аналіз світового ринку TOYOTA;

аналіз українського ринку TOYOTA;

законодавча база;

нормативно правові умови здійснення даного контракту;

зовнішньоекономічний контракт;

оцінка ефективності імпорту автомобілів TOYOTA.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Про внесення доповнень до правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України. Наказ ДМСУ №670 від 23 листопада 2000року.
  2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України. Закон України №2779-ІІІ від 15 листопада 2001 року.
  3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні. Закон України №2134-ІІІ від 7 грудня 2000 року зі змінами та доповненнями. //Відомості Верховної Ради України, 2001, №4, ст.16.
  4. Про внесення змін і доповнень до Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1537.
  5. Про затвердження положення про порядок здійснення конролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав. Наказ ДМСУ №490 від 6 вересня 2000 року .
  6. Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.98 № 1598.
  7. Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів. Наказ ДМСУ №393 від 25 червня 1999 року.
  8. Порядок здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажно-митної декларації. Наказ Державної митної служби України від 14 жовтня 2002 року № 561.
  9. Про митний тариф України. Закон України від 05 квітня 2001 року №2371-ІІІ.

10. Про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Положення, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 № 340.

11. Про порядок проведення судової автотоварознавчої експертизи транспортних засобів. Положення, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 01.10.1999. № 60/5.

12. Про порядок нарахування митних    зборів, мита, податок на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам. Наказ ДМСУ від 27 березня 2000 року № 164 .

13. Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби. Закон України №216/96-ВР від 24 травня 1996 року зі змінами та доповненнями.

14. Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні. Закон України № 535/97-ВР від 19 вересня 1997 року зі змінами та доповненнями. //Відомості Верховної Ради України, 1997, №47, ст.294.

15. Соколенко С.И. Глобальные рынки ХХІ столетия: перспективы Украины. - К.: Логос, 2008. - 564 с.

16. Семенов А. Фірмова структура світового автомобільного ринку.//Економіка України, №9.- 2011. - С.71-76

17. Будзиньський В. Реализация контракта по импорту и экспорту согласно INCOTERMS 90 – Львов: Слово, 2010. – 90с.

18. Інтернет ресур: http://www.toyota.ua/

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу