Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — Товарні біржі в структурі глобальної торгівельної системи

Курсовая — Товарні біржі в структурі глобальної торгівельної системи

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: международная экономика

Тема: Товарні біржі в структурі глобальної торгівельної системи

(Товарные биржи в структуре глобальной торговой системы)

Объем: 50 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Роль та місце товарних бірж в розвитку світового господарства

1.1. Глобальна торговельна система

1.2. Роль та місце інфраструктури в міжнародній торгівлі

1.3. Товарні біржі: класифікація і функції

2. Аналіз розвитку товарних бірж в глобальному торговельному просторі

2.1. Дослідження тенденцій розвитку світових товарних бірж

2.2. Аналіз розвитку товарних бірж (на прикладі товару кава)

2.3. Аналіз місця товарних бірж в глобальній торговельній системі

3. Україна на міжнародних товарних біржах

3.1. Сучасний стан розвитку товарних бірж в Україн

3.2. Участь українських суб’єктів на міжнародних товарних біржах

3.3. Шляхи та перспективи розвитку і удосконалення міжнародної біржової діяльності за участю українських суб’єктів

Висновки

Cписок використаної літератури

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бендарчук М.М., Полікарпов І.С. Біржові товари. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. – 279 с.
  2. Берлач А.І. Організаційно_правові основи біржової діяльності : [навч. посіб.] / Берлач А. І., Берлач Н. А., Ілларіонов Ю. В. – К. : Фенікс, 2009. – 336 с.
  3. Бичікова Л.А. Електронний трейдинг як сучасна технологія біржової торгівлі [Текст] / Л.А. Бичікова, Ю. А. Вознюк // Вісник Хмельницького університету. – 2011. – № 6. – С. 48-50.
  4. Білошапка В. Проблеми розвитку технологій біржової торгівлі в Україні [Текст] / В. Білошапка // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 7-8. – С. 69-72.
  5. Воскобійник Ю.П. Шляхи удосконалення біржових механізмів. // Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва та основні напрями їх розв’язання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 травня 2011 р.). –  Тернопіль – Хоростків: Тернопільський інститут агропромислового виробництва, 2011. – С. 159-162
  6. Гайдуцький П.І. Біржова торгівля – основа ринку [Текст]: Навч. посіб. / П.І. Гайдуцький. – К. : УСФА, 2009. – 34 с.
  7. Дудяк Р.П. Становлення та функціонування біржового ринку в системі агробізнесу України [Текст] / Р.П. Дудяк // Науковий вісник державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – 2010. – Т.4. – С. 165-169.
  8. Кириєнко О.Э. Пути повышения эффективности биржевых операций /О.Э. Кириєнко // Матеріали Другої всеукраїнської науково_практичної конференції “Україна наукова 2002”. – Т. 4. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 13-15.
  9. Корніюк О. Біржова торгівля: нові пріоритети [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія. – 2011. – № 39. – С. 91-92.

10. Маневич В. Функции товарной биржи и основные направления биржевой политики в условиях перехода к рынку / Вопросы экономики, 2010. – № 10.

11. Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // "Економіка України" – 2005. – № 4. – С. 47-53.

12. Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку [Текст] / Г. Міщук // Економіка України – 2005. – № 4. – С. 47-53.

13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Аграрної біржі" від 26.12.2005 р. № 1285 [Електронний ресурс] // Інформаційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

14. Розгон А.В. Розвиток біржової торгівлі на ринку сільськогосподарської продукції [Текст] / А.В. Розгон // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 88-92.

15. Саблук П. Т. Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / Саблук П. Т., Шпичак О. М., Шевченко Г. О. – К. : Ін_т аграрної економіки УААН, 2007. – 427 с.

16. Солодкий М.О. Біржовий ринок. [Текст]: Навч. посіб. / М.О. Солодкий. – К. : Джерела­М, 2008. – 358 с.

17. Солодкий М.О. Необходима государственная концепция товарного биржевого рынка //  Агроперспектива. – № 12. – 2010. – С. 17-19.

18. Сохацька О.М. Біржова справа: [підручник]. – [2-ге вид. змін. і допов.] / Сохацька О. М. –Тернопіль : Карт-бланш; К. : Кондор, 2008. – С.346.

19. Циганов О. Р. Закордонний досвід державного регулювання діяльності товарних бірж та напрями його використання в Україні / О. Р. Циганов, С. М. Повний. – Менеджер. – 2011. – № 4(30). С.119–124.

20. Ціни, витрати, прибутки агровиробництв та інфраструктура продовольчих ринків. За ред. О.М.Шпичака. – К.: ІАЕ, 2009. – 585 с.

21. Annual reports of 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.futuresindustry.org/fi-magazine-home.asp.

22. Bear J.B., Saxon O.Y. Commodity Exchanges and Futures Trading. – N.V., 2009. – P. 203-204.

23. Connor John M., William A. Schiek. Food processing: an industrial powerhouse in transition. Wiley, 2007. – P. 7-10.

24. Telser L.G. Why there are Organized Futures Markets // Journal of law and Economics. – 2010. – P. 24-28.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу