Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту автомобілів BMW

Курсовая — Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту автомобілів BMW

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: международная экономическая деятельность Украины

Тема: Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту автомобілів BMW

(Подготовка внешнеторгового договора по импорту автомобилей BMW)

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару

1.1 Аналіз світового ринку товару

1.2 Аналіз українського ринку товару

2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди

2.1 Законодавча база

2.2 Нормативно-правові умови здійснення даного проекту

3. Зовнішньоекономічний контракт

4. Оцінка ефективності запропонованого проекту

Висновки

Список використаних літературних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV // http://zakon1.rada.gov.ua
  2. Закон України від 24.05.96 р. № 216/96-ВР «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби і шини до них» // http://zakon1.rada.gov.ua
  3. Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-III «Про Митний тариф України» // http://zakon1.rada.gov.ua
  4. Закон України від 13.09.2001 р. № 2681-III «Про порядок ввезення (пересилки) до України, митного оформлення і оподаткування особистих речей, товарів і транспортних засобів, що ввозяться (що пересилаються) громадянами на митну територію України» // http://zakon1.rada.gov.ua
  5. Закон України від 05.02.92 р. № 2097-XII «Про Єдиний митний тариф» // http://zakon1.rada.gov.ua
  6. Закон України від 04.11.99 р. № 1212-XIV «Про єдиний збір, що стягується в пунктах пропуску через державний кордон України» // http://zakon1.rada.gov.ua
  7. Ухвала КМУ від 27.01.97 р. № 65 «Про ставки митних зборів» // http://kmu.gov.ua
  8. Ухвала КМУ від 18.01.2003 р. № 93 «Про стягування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів» // http://kmu.gov.ua
  9. Ухвала КМУ від 31.05.94 р. № 341 «Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України» // http://kmu.gov.ua

10. Ухвала КМУ від 24.10.2002 р. № 1569 «Про затвердження Порядку стягування єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон України» // http://kmu.gov.ua

11. Ухвала КМУ від 07.09.98 р. № 1388 «Про затвердження Правил державної реєстрації і обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, мазкий і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколясок» // http://kmu.gov.ua

12. Наказ ГМСУ від 12.10.2001 р. № 664 «Про затвердження Порядку здійснення митного контролю і митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України» // http://kmu.gov.ua

13. Наказ ГМСУ від 31.01.2002 р. № 57 «Про затвердження Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для автомобільного повідомлення, через яких здійснюється переміщення транспортних засобів» // http://kmu.gov.ua

14. Наказ ГМСУ від 09.06.99 р. № 346 «Про затвердження Інструкції про порядок контролю митними органами за стягуванням при митному оформленні товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України, і перерахуванням до бюджету податку на додану вартість» // http://kmu.gov.ua

15. http://zakon1.rada.gov.ua – Сторінка законодавства Верховної Ради України

16. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет міністрів України

17. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

18. Автомобільна статистика України (стислий огляд за 2011 рік). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrautoprom. com.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_ details&gid=63&Itemid=79

19. Кириченко О. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 75–81.

20. Литвицький В. Торговельний баланс потребує відновлення // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 97.

21. Бураковсъкий І.Теорія міжнародної торгівлі – К.: Основи, 2005. – 300 с.

22. Внешнеторговые сделки Украины/ Под ред. И. С. Гринько – Сумы: 2006. – 464с.

23. Внешнеэкономическая деятельность – Минск: Высшая школа, 2005. –207с.

24. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. Підручник. – К.: Основи, 1996. – 590 с.

25. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы проблемы и по­литика. – М: Республика, 2006. – 896 с.

26. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги – К.: ВНУ, 2004 – 480 с.

27. Менкью Г.С. Макроэкономика. – М.: Дело, 1996. – 701 с.

28. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: у 2 ч./С. Будагівська, О.Кілієвич, І. Луніна та ін.. – К.: Основи, 2008. – 769 с.

29. Україна в процесах міжнародної інтеграції / За ред. В.P. Сіденка. – X.: Вид-во «Форт», 2006. – 280 с.

30. Україна: проблеми самоорганізації. [В 2 т.] / В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Ткаченко. – К.: Промінь, 2007. – Т.2: Десятиріччя суспільної трансформації. – К., 2003. – 464 с.

31. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В.Міжнародна торгівля. – К.: КНЕУ, 2006. – 488 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу