Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Курсовая работа->Международная экономика->Курсовая — «Підготовка зовнішньо-торгівельної угоди з імпорту медичного обладнання»

Курсовая — «Підготовка зовнішньо-торгівельної угоди з імпорту медичного обладнання»

Вид работы: курсовая работа

Дисциплина: міжнародна економічна діяльність України

Тема: Підготовка зовнішньо-торгівельної угоди з імпорту медичного обладнання

(Подготовка внешнеэкономической торговой сделки по импорту медицинского оборудования)

Объем: 40 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

вступ

Розділ 1. Маркетингове дослідження ринку медичного обладнання

Розділ  2. Правове обґрунтування угоди

Розділ 3. Зовнішньоекономічний контракт

Розділ 4. Економічне обґрунтування угоди

висновки

список використаних джерел

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Проблемні аспекти зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку / В.М. Толочко М.В., Зарічкова, М.В.Чешева, І.В.Міщенко // Вісник фармації. – 2005. – № 4 (44). – С. 28 – 30.
  2. Толочко В.М. Дослідження зовнішньоторгівельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій) / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова / Фармаком. – 2006. – № 3. – С. 72 – 78.
  3. Толочко В.М.Дослідження зовнішньоторгівельної компоненти вітчизняного фармацевтичного ринку / В.М.Толочко, М.В.Зарічкова // Вісник фармації. – 2006. – № 3 (47). – С. 46 – 49.
  4. Толочко В.М. Особливості законодавчого супроводу митного оформлення фармацевтичної продукції в Україні та основні нормативно-правові документи, які регулюють даний процес / В.М. Толочко, М.В. Зарічкова // Фармаком. – 2007. – № 4. – С. 75 – 81.
  5. Зарічкова М.В. Деякі проблеми митного регулювання імпорту лікарських засобів / М.В. Зарічкова, М.В. Чешева // Пріоритети організаційно-економічної науки та освіти у розвитку вітчизняної фармації: матеріали наук.-практ. конф., 3–4 берез. 2005 р. – Х., 2005. – С. 150.
  6. Зарічкова М.В. До питання про спрощення процедури митного контролю і оформлення, ввезення лікарських засобів / М.В. Зарічкова, М.В. Чешева // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України: матеріали VІ Нац. з’їзд фармац. України, 28–30 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 865 – 866.
  7. Зарічкова М.В. Митне оформлення фармацевтичної продукції вітчизняними фармацевтичними оптовими та оптово–роздрібними підприємствами (організаціями) / М.В. Зарічкова // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 жовт. 2006 р. – Х.: Вид-во НФаУ, – 2006. – С. 245.
  8. Порядок таможенного оформления изделий медицинского назначения, приобретенных у иностранного поставщика - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG091138.html

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать курсовую работу