Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Прочее->Реферат — «Запровадження ESTC/ЄКТС у вищих навчальних закладах України: етапи та документи 2005-2009 рр.»

Реферат — «Запровадження ESTC/ЄКТС у вищих навчальних закладах України: етапи та документи 2005-2009 рр.»

Вид работы: реферат

Дисциплина: международная политика

Тема: Запровадження ESTC/ЄКТС у вищих навчальних закладах України: етапи та документи 2005-2009 рр.

(Введение ESTC / ЕКТС в высших учебных заведениях Украины: этапы и документы 2005-2009 гг)

Объем: 22 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Запровадження ECTS/ЄКТС у вищих навчальних закладах України

2. Етапи впровадження кредитно-модульної системи в Україні

3. Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Додатки

 

Вступ 

Для правильного розуміння місця і ваги національної системи вищої освіти у загальноєвропейській слід усвідомити, що освітня реформа є важливим компонентом стратегії об’єднаної Європи для зміни власного геополітичного положення та перетворенню на світового лідера. Зокрема, ЄС поставив на 2003-2008 рр. завдання створити найефективнішу і найбільш конкурентоспроможну економіку, що ґрунтуватиметься на сучасних досягненнях НТП [1], так звану „knowledge based economy”. Це добре прослідковується у історичному аспекті, адже євроінтеграція в цілому – це можливість зростання конкурентоспроможності ЄС порівняно з США, а сьогодні і з країнами Азії (Китай, Тайвань). Інтеграційні процеси (мета – укрупнення як посилення ваги) торкнулися усіх сфер, в тому числі і системи освіти, як сфери, продукуючої тип мислення, інновації та професійних фахівців для ринку праці.

Це не дивно, оскільки зростання ролі знань у житті окремо взятої людини, суспільства та національної економіки в цілому є глобальною тенденцією. Болонський процес – перспектива залучення інтелектуально активної молоді з про європейським світоглядом,  адже ЄС прагне збільшити частку високотехнологічних галузей виробництва, що потребує більшої кількості наукових співробітників, висококваліфікованих спеціалістів та міжуніверситетської кооперації.

Офіційне входження України в європейський освітній простір у 2005 р. зумовило досить широке наукове дослідження та публічне обговорення питань доцільності реформування, переваг, недоліків, загроз та можливостей вітчизняної вищої школи. Теоретичні і практичні аспекти реформування вищої освіти певною мірою знайшли відображення в працях М.Згуровського, С.Єрохіна, М.Зубрицької, М.Степка, К.Корсака та інших. Цілі статті. Дане наукове дослідження присвячене вивченню проблем та перспектив національної системи вищої освіти в Європейському освітньому просторі, дослідженню специфічних рис функціонування вищої школи України.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать реферат