Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Прочее->Реферат — «Збирання (формування) доказів як елемент досудового слідства»

Реферат — «Збирання (формування) доказів як елемент досудового слідства»

Вид работы: реферат

Дисциплина:доказування на досудовому слідстві

Тема: Збирання (формування) доказів як елемент досудового слідства

(Сбор (формирования) доказательств как элемент досудебного следствия)

Объем: 27 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. Збирання  доказів та їх процесуальних джерел

2. Властивості та класифікація доказів

3. Перевірка та оцінка доказів

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Доказування при розслідуванні податкових злочинів: Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 179 с. . – (у співавторстві з Білоусом В.Т. та Шкарупою В.К.)
  2. Конституція України від 28 червня 1996 року
  3. Костін М.І. Доказування і сучасна модель кримінального судочинства // Економіка, фінанси, право. — 2003. — № 4. — С. 36—39.
  4. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010.
  5. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. -- X.: ТОВ «Одіссей», 2009.
  6. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / за ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2003.
  7. Письмо Государственной налоговой администрации Украині «О проведении экспертиз и исследовании доказательств при расследовании налоговых преступлений» от 08.11.2010 г. N 24050/7/09-0017
  8. 8. Предмет доказування в цивільному позові у кримінальному процесі : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Б.Л. Ващук; Акад. адвокатури України. — К., 2007. — 20 с. — укp.
  9. Процесуальні джерела доказів умисного ухилення від оподаткування // Науковий вісник Академії ДПС України. – 2003. – № 1(19). – С. 203–210.
  10. Чигрина Г.Л. Процесуальна регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. – Спец. випуск у 2-х ч. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. – Ч. 2, с. 22–26.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать реферат