Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Прочее->Реферат — «Специфічні особливості соціальної роботи як професії»

Реферат — «Специфічні особливості соціальної роботи як професії»

Вид работы: реферат

Дисциплина: социальная работа

Тема: Специфічні особливості соціальної роботи як професії

(Специфические особенности социальной работы как профессии)

Объем: 10 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Професіоналізм у соціальній роботі

2. Професійні якості соціальних робітників

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Аветісян Т.В. Особливості професійного становлення фахівців із соціальної роботи / Т.В. Аветісян // «Socioпростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи». – 2011. – №1(2). – С. 142-147.
  2. Зимняя И.А. Профессиональные роли и функции социального работника (общин проблемы подготовки специалиста) / И.А. Зимняя // Российский журнал социальной работы. – 1995. – № 1. – С. 79-82.
  3. Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект / А.Й. Капська. – К.: ЦСССДМ, 2004. – 364 с.
  4. Кулініченко В.Л. Етичний кодекс у просторі кодексової культури соціальної роботи / В.Л. Кулініченко, А.М. Боярський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. - №4. – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2009_4/Kylinichenko,%20Bojarskij.pdf
  5. Островська Н.О. Професійна майстерність спеціаліста соціальної роботи / Н.О. Островська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 1 (236). – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2012_1/4.pdf
  6. Социальная работа: теория и практика / отв. ред. д. и. н., проф. Е.И. Холостова, д. и. н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 427 с.
  7. Тюптя Л.Т. Соціальна робота / Л.Т Тюпля, І.Б. Іванова. – К.: Знання, 2008. – 574 с.
  8. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе / Е.И. Холостова. – М.: ИТК «Дашков и Ко». – 2009. – 236 с.
  9. Яблокова Е.А. Теоретические проблемы профессионализма работников социальных служб / Е.А. Яблокова, Л.И. Катаева // Профессиональное майстерство работников социальных служб. – М., 1999. – С. 25-41.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать реферат