Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Реферат->Прочее->Реферат — «Укладення договору в порядку проведення торгів (аукціон, конкурс, біржові торги)»

Реферат — «Укладення договору в порядку проведення торгів (аукціон, конкурс, біржові торги)»

Вид работы: реферат

Дисциплина: договірна техніка та технологія

Тема: 

1.Укладення договору в порядку проведення торгів (аукціон, конкурс, біржові торги)

(Заключение договора в порядке проведения торгов (аукцион, конкурс, биржевые торги))

2. Умови договору про порядок розрахунків. Форми розрахунків

(Условия договора о порядке расчетов. Формы расчетов)

3. Додайте проект договору лізингу

(Добавьте проект договора лизинга)

Объем: 20 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. Укладення договору в порядку проведення торгів (аукціон, конкурс, біржові торги)

2. Умови договору про порядок розрахунків. Форми розрахунків

3. Додайте проект договору лізингу

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

Господарські договори вважаються одним з основних інструментів, що використовується для врегулювання відносин між суб'єктами господарювання. Законодавець визначає господарський договір як майново-господарське зобов'язання, що виникає між суб'єктами господарювання. Господарські договори мають ряд особливостей, які і дозволяють виділити такі договори в якості окремого виду зобов'язань. Розглянемо основні ознаки господарських договорів.

Важливе місце серед положень законодавства, що регламентують господарські договірні відносини, відводиться нормам, які регулюють укладення господарського договору. Це пов'язано з тим, що саме при укладенні визначається зміст договору, і законодавство встановлює мінімальні вимоги, які забезпечують дійсність господарського договору.

Укладення господарських договорів може відбуватися по одному з встановлених «сценаріїв». Найпростіший випадок - це укладення господарського договору, в якому всі умови визначаються за взаємною згодою сторін. Ця ситуація має місце тоді, коли законодавець не встановлює особливих умов чи обмежень для укладення договору. Однак, слід зазначити, що повна свобода господарського договору на практиці нерідко обмежується законодавством.

В даній роботі розглянуті питання укладення договору в порядку проведення торгів, договір лізингу, договору про порядок розрахунку. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Господарський кодекс України  № 436-IV від 16.01.2003 (з наступними змінами і доповненнями).
  2. Цивільний кодекс України  №435-IV від 16.01.2003 (з наступними змінами і доповненнями).
  3. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2008. – 624с.
  4.  Господарське право : Навчальний посібник / Жук Л. А. , Жук І. Л. , Не живець О. М. – К.: Кондор, 2008. – 400с.
  5. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Корчак Н.М., Гелич Ю.О., Гелич А.О. Господарське право України. Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 434 с.
  6.  Щербина В. С. Господарське право:  Підручник. – 2 - е вид., перероб. і доп. – К.:  Юрінком  Інтер, 2009. – 529с.
  7. Господарський кодекс України.: Коментар. -  Х. : ТОВ «Одіссей», За загальною ред.. д. ю. н. Саніахметової  Н.О. - 2009. – 848 с.
  8. Господарський кодекс України.: Коментар. -    За загальною ред.. д. ю. н. Мамутов В.Н. К.: 2008. – 628с.
  9. Ортинський В.Л. Господарське законодавство: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
  10. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 3-тє вид., пе-рероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать реферат